Liigu sisu juurde

Kui ravim satub nahale, peske nahka viivitamatult suure hulga veega ning eemaldage saastunud riided. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed Atsepromasiin tugevdab kesknärvisüsteemi inhibeerivate preparaatide toimet barbituraadid, anesteetikumid, opioidid. Üleannustamine sümptomid, esmaabi, antidoodid , vajadusel Üledoseerimise põhjustab sedatiivsete sümptomite varajast ilmnemist ja pikenenud toimet. Kõik kajakid või kanuud saavad aeg-ajalt suuremaid või väiksemaid vigastusi. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole piisavalt tõestatud. Pärast igat aerutamast tulekut eemalda liiv ja muda nii paadi seest kui ka väljast.

Mitte kasutada raske süsteemse haigusega koertel staadium III kuni IV nt lõppstaadiumis neeru- või maksapuudulikkus. Mitte kasutada, kui esineb teadaolevat ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada varasemast annustamisest nähtavas sedatsioonis olevatel koertel.

Mitte kasutada raske süsteemse haigusega koertel staadium III kuni IV nt lõppstaadiumis neeru- või maksapuudulikkus. Mitte kasutada, kui esineb teadaolevat ülitundlikkust toimeaine Susta Gel ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte kasutada varasemast annustamisest nähtavas sedatsioonis olevatel koertel.

Seetõttu ärge söötke ega andke maiustusi koerale 15 minuti jooksul pärast geeli manustamist. Kui geel on alla neelatud, võib seda uuesti manustada siis, kui eelmisest manustamisest on möödunud 2 tundi. Alfaagonistide nt deksmedetomidiin farmakoloogiline toime võib sellistel loomadel väheneda.

  1. Hobustel on tavaliselt sedatsiooni ajal normaalne tundlikkus kuulmis- ja nägemismeelt mõjutavate stiimulite suhtes.
  2. Sedalin Gel 10ml | Dimedium
  3. Mazi liigeste artriidi raviks

Deksmedetomidiini ohutust manustamisel alla nädalastele kutsikatele ja üle aastastele koertele ei ole uuritud. Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Juhuslikul ravimi allaneelamisel või ravimi pikaajalisel limaskestaga kokkupuutel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Ärge juhtige autot,sest võib tekkida sedatsioon ning muutused vererõhus.

Search form

Vältige ravimi kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega. Kandke veterinaarravimi käsitsemisel ühekordseid kaitsekindaid. Kui ravim satub nahale, peske nahka viivitamatult suure hulga veega ning eemaldage saastunud riided.

Ravimi silma või suu limaskestale sattumisel loputage rohke puhta veega.

Erkan Yoksuli - Gizli Kalsın - Sus da Leylam Duymasınlar

Kui tekivad vaevused, pöörduge arsti poole. Inimesed, kellel on teadaolev ülitundlikkus deksmedetomidiini või ükskõik milliste abiainete suhtes, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Rase naine peab selle ravimiga kokkupuudet vältima.

Hoolitsemine kajaki eest Hoiustamine. Kui kajakki pikemat aega ei kasutata, siis on mõistlik hoida seda otsese päiksekiirguse ja kuumuse eest kaitstud kohas. Kui võimalik, võiks hoida kajakki siseruumides.

Deksmedetomidiini süsteemsel manustamisel võivad tekkida emaka kontraktsioonid ning loote vererõhu alanemine. Arstile: Deksmedetomidiin, Sileo toimeaine, on alfaadrenoretseptori agonist.

Hoidke kaes sormede liigendust Imetamise valu

Pärast imendumist võivad tekkida järgmised sümptomid: annusest sõltuv sedatsioon, hingamise pärssumine, bradükardia, hüpotensioon, suukuivus ja hüperglükeemia.

Teatatud on ka ventrikulaarsetest rütmihäiretest.

Liigeste salvide hinnad Folk oiguskaitsevahendid valu tableti liigestes

Kuna toime on annusepõhine, avalduvad sümptomid pigem väikestel lastel kui täiskasvanutel. Respiratoorseid ja hemodünaamilisi nähtusid tuleb ravida sümptomaatiliselt. Atipamesooli, mis on loomadel kasutamiseks heakskiidetud spetsiifiline alfaadrenoretseptori agonist, Susta Gel kasutatud inimestel deksmedetomidiini toime kõrvaldamiseks ainult eksperimentaalselt.

Ravi olaliigese all Valu kuunarliigendi volakirjas

Kliinilistes uuringutes täheldati sagedasti sedatsiooni, oksendamist ja uriinipidamatust. Kliinilistes uuringutes täheldati aeg-ajalt ärevust, periorbitaalset turset, unisust ja gastroenteriidi nähtusid. Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: - Väga sage kõrvaltoime d ilmnes id rohkem kui 1-l loomal 10 ravitud loomast - Sage rohkem kui 1-l, kuid vähem kui l loomal st ravitud loomast - Aeg-ajalt rohkem kui 1-l, kuid vähem kui l loomal st ravitud loomast - Harv rohkem kui 1-l, kuid vähem kui l loomal st ravitud loomast - Väga harv vähem kui 1-l loomal st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud.

Sulgeb hommikul haiget Karmilised uhishaiguste pohjused

Tiinus ja laktatsioon.