Liigu sisu juurde

Pillimees oli üle küla poiss. Oma küla rahvas.

Andra Olm, eraõiguse talituse nõunik, justiitsministeerium Andra Olm Uue perekonnaseaduse eelnõu on olnud meedias arutelude ja väitluste teemaks aastaid.

Uhine on pikk eluase

Selle aja jooksul on seda palju kordi lahatud, selgitatud, põhjendatud ja veel kord selgitatud. Ja mõne aja möödudes võtab taas kord häälekalt sõna mõni isik või grupp, kes pole mõnest asjast hästi aru saanud.

Uhine on pikk eluase

Selge see, et küsimusi tekib ikka ja tõde sünnib vaidluses, kuid täieliku vale avaldamine massimeedias ja selle kaudu hüsteeria õhutamine on ääretult vastutustundetu, eriti sellise ühenduse poolt, kes naiste huvide eest hoopis seisma peaks.

Seetõttu selgitan uue perekonnaseaduse abikaasade vara puudutavat osa uuesti.

Uhine on pikk eluase

Eelnõu kõige tähtsam eesmärk varaõiguse seisukohalt on nimelt majanduslikult nõrgema abikaasa kaitse. Eelnõu ei vii sisse varalahususe süsteemi. Lõpptulemus vara jagamisel on sama, mis praegusegi seaduse puhul — abielu ajal soetatu jagatakse pooleks.

Varaühisuse lõpetamise hagi 1 Abikaasa võib hageda varaühisuse lõpetamist, kui: 1 tema õigused on oluliselt ohustatud seetõttu, et teine abikaasa on korduvalt kuritarvitanud oma õigust ühisvara valitseda, või seetõttu, et teine abikaasa ei osale piisava põhjuseta ühisvara korrapärases majandamises; 2 teine abikaasa on rikkunud perekonna ülalpidamise kohustust ja see võib perekonna ülalpidamist oluliselt ohustada. Jagamine 1 Varaühisuse lõppedes jagavad abikaasad ühisvara omavahel. Abikaasa võib esitada ühisvara jagamise taotluse kohtule juba koos abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise hagiga või koos varaühisuse lõpetamise hagiga. Varal lasuvate kohustuste täitmine Ühisvaral lasuvad kohustused täidetakse vara jagamise käigus või jagatakse abikaasade vahel sarnaselt muu varaga. Samal moel kohaldatakse seaduses kohustuste ülemineku kohta sätestatut.

Uus süsteem peaks seda soovitud lõpptulemust vaid paremini tagama. Praegune seadus lähtub ühisvara juriidilisest mõistest, uus hakkab lähtuma ühisvara majanduslikust mõistest.

Jurist vastab: finantsotsuste mõju paarissuhtele teisipäev veebruar 26, Finantsteadmised Tihti ollakse arvamusel, et koos elama asudes või abielludes on tulevik rahalise poole pealt kindlam. Ühist elu alustades peaksid kulud inimese kohta vähenema ning tulubaas kasvama. Seda aga eeldusel, et ühel või mõlemal partneril on kokku kolides rahaasjad korras ning pere rahaasju puudutavad otsused võetakse vastu koos. Pikaajalise püsisuhte alustamisel on olulisteks faktoriteks ka läbipaistvus ja ettenägelikkus.

Seni kehtiva seaduse järgi on abielu kestel omandatu abikaasade ühine vara. Teoreetiliselt peaks praegune kord, kus kõik abielu kestel omandatu loetakse abikaasade ühisvaraks, olema tõhus ja õiglane. Kohtupraktika näitab aga vastupidist: lahutused on pikad ja keerulised ning enamasti lõppevad soodsalt paremini toime tulevale abikaasale.

Kodulaen kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks Foto: SEB Kodulaenu tähtaeg on üldjuhul väga pikk ning aja jooksul võib tekkida vajadus eluaset vahetada või soetada lisaks teine korter, näiteks töö leidmisel teises linnas, investeerimiseks või kolimisel maalt linna väikesesse eraldi korterisse. Millega tuleb arvestada, kui on plaan taotleda lisaks teist eluasemelaenu?

Uue perekonnaseaduse eelnõu kohaselt hakkab majanduslikult nõrgemat poolt kaitsma kaks mehhanismi: kindlustatum pool peab tagama talle ja lastele kohase ülalpidamise ning abielu lõppedes on tal õigus nõuda poolt abielu kestel soetatud varast.

Samas annab uus seadus abikaasadele suuremad õigused oma vara kasutada.

Uhine on pikk eluase

Abielu kestel soetatud vara ei ole enam ühine, vaid igaühe enda oma. Eelnõu annab kummalegi abikaasale võimaluse käsutada oma vara ainuomanikuna, kuid piirab seda vabadust siiski kohustusega arvestada seejuures ka abikaasa ja laste huve.

Eelnõu sätestab piirangud tehingutele perekonna jaoks olulise varaga. Näiteks kui ühine eluase või auto on ühe abikaasa ainuomanduses, on eelnõu kohaselt tagatud ka teise abikaasa õigus seda kasutada.

Perekonnaseadus

Ka ei saa üks abikaasa sellega omatahtsi ümber käia ega seda äritegevuse turgutamiseks maha müüa või pantida. Kehtiva perekonnaseaduse järgi aga, kui perekonna ühine eluase on ühe abikaasa lahusvara näiteks enne abiellumist mehele kuulunud majasiis võib see abikaasa maja igal ajal piiranguteta maha müüa ning perekond jääb peavarjust ilma.

Lahutuse korral on kummalgi abikaasal õigus saada pool abielu ajal soetatu väärtusest: Uhine on pikk eluase sissetulekut saab ainult üks abikaasa ja selle tulemusena kasvab ainult tema vara, siis on teisel abikaasal õigus nõuda endale pool abikaasa vara juurdekasvust. Nii suureneb mõlema abikaasa vara võrdselt.

Uhine on pikk eluase

Ühtlasi tähendab see, et laste kasvatamine või majapidamise korrashoidmine võrdsustatakse palgatööga — mis on ka õiglane, sest ühe abikaasa pühendumine kodule on tihti teise abikaasa karjääri eelduseks. Abielu jooksul soetatud vara jagatakse eelnõu kohaselt reeglina raha maksmise teel, kuid kokku võib leppida ka asjade jagamises.

Kategooriad

Väiksema sissetulekuga abikaasale on rahaline hüvitis kasulik seetõttu, et ta saab ise valida, mida saadava raha eest muretseda, ega pea leppima ühisvara jagamisel talle sattunuga. Siiski jääb ka võimalus, et vaidluse korral määrab kohus mõne asja kuuluvuse, arvestades abikaasa ja laste erilist huvi.

Uhine on pikk eluase

Eelnõu parandab selle abikaasa olukorda, kes ei olnud abielu kestel ühise kodu kaas- ega ühisomanik. Kui eluase omandati mehe nimele, võib kohus jätta eluruumi pärast lahutust kasutada hoopis naisele, kui naisel koos lastega pole võimalik leida endale kohe uut eluaset, samal ajal kui mehel on Uhine on pikk eluase leida peavarju ka mujal — seda võimalust kehtivas seaduses pole.

Seega ei pea Crack ja valu liigestes ja lastega üksi jäänud ema kartma kodutuksjäämist. Samuti laiendatakse eelnõuga abikaasade vastastikust ülalpidamiskohustust.