Liigu sisu juurde

Konflikt muudatusega algab aga sealt, et Priit Eelmäe pole arst ja kui sa pole arst, siis sa pole kliinikumis juhina keegi. Saadud teadmised aitavad mul igapäevatöös paremini analüüsida turu olukorda ja tulevikuperspektiivi ning planeerida strateegilist turundust. See on mugav vaid neile istujaile, aga tapab võimaluse konstruktiivseteks sisulisteks aruteludeks oma eriala parimate kolleegide vahel. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud laboratoorse meditsiini residentuuri. Tervishoiu valdkonna ja oma eriala tipptegijad: Agris Koppel, Sotsiaalministeerium, Tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja.

Piret MassoEBSi personalijuhtimise õppejõud.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala, hiljem spetsialiseerus laborimeditsiini erialale. Dr Glükmann on varem töötanud Tallinna Keskhaiglas immunoloogia labori vastutava arstina ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla laboris immunoloogia ja tüviraku labori vanemarstina. Igapäevaselt juhib dr Glükmann Tallinna kliinilise labori tööd, nõustab laborimeditsiini erialal pere- ja eriarste ning viib läbi eraklientidele eel- ja järelkonsultatsioone.

Tervishoiu valdkonna ja oma eriala tipptegijad: Agris Koppel, Sotsiaalministeerium, Tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja. Brit Pensa, Kliinik32 juht.

Juhtide arst

Eero Merilind, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige. Eva Paalma, väärtuspõhise tervishoiu ekpert.

Aime Jõgiajakirjanik Üks varjatud karisid Kliinikumi juhi Priit Eelmäe vastaste silmis on arvatavasti ka see, et Priit Eelmäe ei ole erialalt arst. Tal on teadusmagistrikraad füsioteraapia valdkonnas.

Hannes Danilov, tervishoiuvaldkonna ekspert, endine Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige. Inge Suder, Ida-Tallinna Keskhaigla Juhtide arst juhataja.

17.01.2020 - Koroonavaktsiini linnalegendid

Ivi Normet, peremeditsiini arst - resident, endine tervishoiu valdkonna tippjuht. Kadri Tammepuu, Eesti Patsientide Liit, juhatuse liige. Kitty Kubo, Eesti Haigekassa, innovatsioonijuht.

Juhtide arst

Madeleine Tults, kasutajakeskse disaini ekspert tervishoiu innovatsiooni alal. Maivi Parv, Eesti Haigekassa juhatuse liige.

Juhtide arst

Marta Velgan, Eesti Nooremarstide Ühenduse liige. Tõnis Allik, Tervisekeskus Medicum, tegevjuht. Veiko Paalma, strateegilise juhtimise konsultant, EBSi külalislektor.

Juhtide arst

Saadud teadmised aitavad mul igapäevatöös paremini analüüsida turu olukorda ja tulevikuperspektiivi ning planeerida strateegilist turundust. Programmis oli teooria põimitud asjakohaste tervishoiu valdkonna näidete ja praktiliste grupitöödega.

Lisaks tervishoiu sektori tugevatest tippspetsialistidest koosnenud õppejõududest oli lisaväärtus kursusekaaslased, kes samuti on valdkonna kesk- ja tippastmejuhid. Soovitan programmi tervishoiu valdkonna üksuste juhtidele, kes lisaks oma spetsialiseerumisele soovivad saada teadmisi tervishoiu sektorist üldisemalt, arendada oma liidrioskusi ning parendada analüüsivõimet.

Juhtide arst

Ma ei pidanud pettuma, kvaliteet oli stabiilselt kõrge. Kursuse oluliseks osaks on ka osalejad, nende võimalused ja valmisolek diskussiooniks. Siinkohal ka minu soovitus kõigile, kes toimetavad tervishoiuga kokkupuutuvas või kasvõi seda riivavas valdkonnas - kuna eesmärgid on meil samad, kogemuste jagamine lektorite eestvedamisel mitmete nurkade alt, viib ainult edasi.

Narva haigla uus juht on doktor Ago Kõrgvee 9 april 8. Doktor Kõrgvee on Eestis tunnustatud antestesioloog ja intensiivraviarst ning kardioloog, mitmete meditsiiniasutuste ülesehitaja ja pikaaegne Tartu kiirabi juht.

Juhtide arst programmis juhtimise valdkonnas väga palju uut ja huvitavat, sest oman meditsiinilist haridust ning juhtimisalaselt ennast varasemalt väga palju täiendanud ei olnud. Saadud teadmisi olen juba rakendanud praktikas ning planeerin kindlasti edaspidi kasutada oma töös juhina.

Juhtide arst