Liigu sisu juurde

See ravi erineb massaažist - kahjustatud piirkonda ei mõjuta otseselt, pakkudes seeläbi võimalust vältida liigsest survest tingitud negatiivseid tagajärgi. Arttropaatia artotravi - mis tahes haigus, mis mõjutab liigeseid. See eemaldab abaluu väikesed fragmendid, läheduses oleva sideme ja akromiooni. Õlavarreluu periartriidi põhjused, sümptomid ja ravi Mis on õla abaluu periartriit ja miks see ilmub?

Bioloogia prefiksid ja sufiksid: artro- või artro-

Ravijuhendi koostamine Ravijuhendi koostamine algas Eesti Reumatoloogia Seltsiga arutades selgus aga, et eelkõige oleks Eestis vaja juhendit reumatoidartriidiga patsiendi käsitluse kohta esmatasandil.

Mitme põletikulise liigesehaiguse esmased tunnused on sarnased ja täpse diagnoosi paneb reumatoloog.

Kaed Criste liigeste haigused

Seetõttu keskenduti juhendis põletikulise liigesehaiguse kahtlusega patsiendi käsitlusele esmatasandil enne reumatoloogi juurde saatmist. Samuti keskenduti kroonilise põletikulise liigesehaigusega patsiendi käsitlusele pärast seda, kui reumatoloog on patsiendil diagnoosinud reumatoidartriidi, juveniilse idiopaatilise artriidi või muu põletikulise liigesehaiguse ja määranud talle haigust modifitseeriva antireumaatilise ravi, millega on saavutatud haiguse remissioon ja patsient on taas perearsti juurde jälgimisele suunatud.

Juhendi koostamiseks moodustati töörühm ja sekretariaat, mille liikmed on esitatud ravijuhendi alguses. Liikmeteks olid asjakohaste kutsealade, patsientide ja Eesti Haigekassa esindajad.

Kaed Criste liigeste haigused

Juhendi koostamist koordineeris Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna ravijuhendite püsisekretariaat. Püsisekretariaadi eestvõttel kogunesid juhendi koostajad esimest korda 7. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna ravijuhendite nõukoda kinnitas juhendi käsitlusala lõpliku versiooni Käsitlusala sisaldas nelja PICO-formaadis kliinilist küsimust ja kümmet tervishoiukorralduslikku küsimust.

Kaed Criste liigeste haigused

Ravijuhendi käsitlusala, täisversioon, tõendusmaterjali kokkuvõtted, juhendi rakenduskava, koosolekute protokollid ja ravijuhendi koostajate huvide deklaratsioonide kokkuvõte on kättesaadavad veebiaadressil www.

Kliiniliste küsimuste arutamiseks, soovituste sõnastamiseks, tervishoiukorralduslikele küsimustele vastamiseks ja juhendi muude materjalide koostamiseks patsientide suunamise algoritmid, patsientide jälgimise tabelid, juhendi rakenduskava pidas töörühm kokku kaheksa koosolekut.

Plp mis see on

Lisaks toimusid arutelud töörühma liikmetega elektroonselt. Iga töörühma koosoleku alguses vaadati läbi töörühma ja sekretariaadi liikmete võimalike huvide konfliktide deklaratsioonid ja veenduti otsustajate kallutamatuses. Koosolekute otsused olid konsensuslikud.

Kaed Criste liigeste haigused

Kliiniliste küsimuste kohta koostas sekretariaat töörühma koosolekuks tõendusmaterjali kokkuvõtte programmiga GRADEpro. Selleks analüüsiti olemasolevate ravijuhendite soovitusi ja nende aluseks olevat tõendusmaterjali, vajaduse korral ka juurde otsitud teadusuuringute tulemusi.

Kaed Criste liigeste haigused

Soovituste koostamisel arvestati lisaks teadusliku tõendusmaterjali tugevusele ka sekkumise kasu tervisele sh potentsiaalse kasu ja kahju vahekordapatsientide eelistusi ja väärtushinnanguid ja soovitusega kaasneda võivat patsientide ebavõrdsesse olukorda jätmist.

Samuti arvestati võimalusi ja ressursse soovitatava tegevuse rakendamiseks Eesti Kaed Criste liigeste haigused. Tervishoiukorralduslikele küsimustele vastamiseks tegi sekretariaat kokkuvõtte teemakohasest infost juhendi koostamisel sõelale jäänud rahvusvahelistes ravijuhendites.

Veel arvestati Eesti tervishoiusüsteemi eripärasid ja kehtivat kliinilist tava.

Bioloogia prefiksid ja sufiksid: artro- või artro-

Ravijuhendit uuendatakse viis aastat pärast selle kinnitamist või uute oluliste teadusandmete lisandumise korral. Töörühma otsusel ei koostatud ravijuhendiga koos infomaterjali patsiendile, sest enne reumatoloogi juurde suunamist on patsiendil vaid põletikulise liigesehaiguse kahtlus, mistõttu ei saa talle veel konkreetse haiguse ja sellega toimetulemise kohta juhiseid anda.

Eestis on kõige sagedamini diagnoositud põletikuline liigesehaigus reumatoidartriit. Sellisel juhul sobib patsiendile Pärast valmimist tehakse ajakohastatud juhendmaterjal Eesti Reumatoloogia Seltsi kodulehel patsientidele kättesaadavaks.

Tõendusmaterjali otsimine ja hindamine Ravijuhendi koostamiseks otsiti tõendusmaterjali Eesti ravijuhendite käsiraamatu juhiste järgi. Esmalt otsiti alaseljavalu käsitlevaid tõenduspõhiseid ravijuhendeid. Ravijuhendite süstemaatilise otsingu tegi ravijuhendite püsisekretariaadi infokorralduse spetsialist.

Põletikulise liigeshaigusega patsiendi käsitlus esmatasandil (RJ-M/41.1-2020)

Eelkõige otsiti arstiabi esmatasandile suunatud põletikulisi liigesehaiguseid käsitlevaid tõenduspõhiseid ravijuhendeid. Leitud asjakohaste ravijuhendite kvaliteeti hinnati tööriistaga AGREE II ja iga juhendit hindas teineteisest sõltumatult kaks sekretariaadi liiget. Hinnangutes olulisi lahknevusi ei esinenud. Piisavalt kvaliteetseks hinnati 12 rahvusvahelist Kaed Criste liigeste haigused.

Clinical guidelines for patients with spondyloarthritis. Guidelines and Protocols and Advisory Committee. Kaasatud juhendeis vaadati läbi koostatava juhendi käsitlusalaga haakuvad soovitused, nende aluseks olnud teaduslik tõendusmaterjal ning muud soovituse suunda ja tugevust mõjutanud kriteeriumid.

Vajaduse korral otsiti konkreetse kliinilise küsimusega seoses teaduskirjanduse e-andmebaasist PubMed süstemaatilisi ülevaateid ja metaanalüüse ning üksikuuringuid.

Algselt ei piiratud otsingul uuringukavandit, kuid eelistati juhuslikustatud võrdlusrühmaga uuringuid.

Bioloogia prefiksid ja sufiksid: artro- või artro- by Regina Bailey Prefiks arthr- või arthro- tähendab ühist või mis tahes ristmikku kahe erineva osa vahel. Artriit on seisund, mida iseloomustab liigesepõletik.

Leitud kirjete teemakohasust hinnati kõigepealt kirje pealkirja ja teeside alusel. Teemakohaseks peetud kirjete kohta võeti välja artiklite täistekstid.

Sekretariaat koostas iga kliinilise küsimuse kohta tõendusmaterjali kokkuvõtte tabeli, milles esitati asjakohaste teadusuuringute tulemused ja kvaliteedihinnang. Tõendusmaterjali kokkuvõtte tabelid nr 1—3 on kättesaadavad ravijuhendite veebilehelt www.

Kaed Criste liigeste haigused

Neis failides on esitatud ka tõendusmaterjali otsingu ja valiku ülevaade. Soovitused sõnastas töörühm konsensuslikult nii teadusliku tõendusmaterjali kui ka teiste eespool nimetatud kriteeriumite põhjal. Iga soovituse põhjendus on kokkuvõtlikult kirjas juhendi tekstis soovituse järel.