Liigu sisu juurde

Kas Teie pereliikmetel on olnud hammaste kaotust igemepõletiku tõttu? Väldi kontakte teiste inimestega, järgi käte- ja hingamisteede hügieeni ning võimalusel lase kõik eluks vajalik endale kontaktivabalt koju toimetada. Esmane podagraatakk lööb meestel suure varba põhiliigesesse. See läheb üldjuhul üle mõne päevaga. Ta on üsna lahtise suuga 'otsese jutuga' mees. Assistent võib valmis panna nii tundlikust vähendava laki, juureravi arsenali, täidismaterjali kui ka hambatangid.

Print PDF Jaga Pärnu Maakohtus käesoleva aasta novembri lõpus ja Maja liigeste vagistamise ravi alguses arutatud kriminaalasjas, kus muuhulgas oli ühele süüdistatavale esitatud süüdistus teiselt inimeselt seadusliku aluseta vabaduse võtmises korstnajala külge aheldamisega, kuulutati täna kohtuotsuse resolutiivosa.

Valu suures suu hoidmisel

Süüdistuse kohaselt kinnitas Riivo Nugis 36 aastal Pärnumaal enda kasutuses olevas talus ühe mehe käeraudade ja trossiga ks päevaks Valu suures suu hoidmisel külge ning peksis teda sellel ajal mitme päeva jooksul rusikaga ja jalaga näkku ja pähe, tehes seda ka ajal, mil kannatanult oli võetud liikumisvabadus. Samal aastal käidi koos Ardi Aleksandroviga 32 ühes Pärnus asuvas klubis, kus Nugis lõi klubi töötajale õllekannuga näkku ning Aleksandrov viskas kannatanu suunas kassaaparaadi ja lõhuti koos sisustust.

Peavalu tüübid

Samuti süüdistati Aleksandrovit Lindi koolimajas aastavahetuspeo ajal avaliku korra rikkumises, mis seisnes kolme isiku löömises, millega tekitati neile tervisekahjustusi ja füüsilist valu. Veel oli Nugisele ja Lembit Semjonovile 42 esitatud süüdistus aastal ebaseaduslikus kanepi kasvatamises Pärnumaal Koonga vallas, kus läbiotsimise käigus leiti 4 kanepitaime.

Lisaks omandas ja hoidis Nugis süüdistuse kohaselt enda kasutuses olevas talus aastal ebaseaduslikult narkootilist ainet kokaiini, laskekõlbulikku sileraudset ühelasulist sulepeakujulist püstolit ning kaliibrilist jahipüssi Remington Magnum.

Valu suures suu hoidmisel

Relva soetamise luba Nugisel ei olnud. Süüdistuse kohaselt leidis Nugise juures ehitustöölisena olnud Semjonov remondi käigus lae soojustuse vahelt paakunud valget pulbrit, mis sisaldas üle grammi kokaiini.

Valu suures suu hoidmisel

Semjonov paigutas selle köögikappi, seega süüdistati teda samuti ebaseaduslikus narkootilise aine omandamises ja hoidmises. Süüdistuse kohaselt võttis Semjonov juulis eelpool nimetatud jahipüssi ja viis selle Lääne maakonnas Hanila vallas asuvale maaüksusele, kus koos Tarmo Veepalu 36 ja Anatoli Zuboviga 50 ähvardasid kannatanut tapmisega, kui ta ei avalda teise isiku asukohta.

American Scientist and Winner of the Nobel Prize in Physiology or Medicine: George Wald Interview

Lahkudes röövisid Veepalu ja Semjonov 10 õlut ja mootorsae. Süüd kinnitavate tõendite puudumise tõttu mõistis kohus Riivo Nugise teiselt inimeselt seadusliku aluseta vabaduse võtmise süüdistuses ja sama isiku järjepidevas ja suurt valu põhjustanud kehalises väärkohtlemises õigeks.

Karistusseadustik (lühend - KarS)

Seda süüdistust toetasid vaid kannatanu ütlused, ükski tunnistaja nimetatud fakti ei kinnitanud. Samuti ei leidnud kohtu hinnangul tõendamist talle esitatud süüdistus narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus omandamises ja valdamises, eeskätt süüd kinnitavate tõendite puudumise tõttu, kuna ei Valu suures suu hoidmisel tõestatud, et läbiotsimisel leitud valge pulber oli Nugise valduses olnud või ta oleks selle olemasolust lae soojustuse vahel teadlik olnud.

Kriminaalmenetluses kõrvaldamata kahtlus süüdistatava süüdiolekus tõlgendatakse aga tema kasuks. Süüdi mõisteti Riivo Nugis teise inimese tervise kahjustamises löömise ja peksmisega, vägivallaga rahu ja avaliku korra rikkumises grupis, kanepi ebaseaduslikus kasvatamises grupis ning tsiviilkäibes keelatud tulirelva ja jahipüssi ebaseaduslikus käitlemises.

Küsimus nr 5914

Kokku mõistis kohus Nugisele liitkaristuseks neli aastat ja kuus kuud vangistust. Lembit Semjonov mõisteti õigeks korduvas narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus omandamises ja valdamises, kuna prokurör loobus nimetatud süüdistusest kohtuistungil. Süüdi mõisteti Semjonov kanepi ebaseaduslikus kasvatamises grupis, tulirelva ebaseaduslikus käitlemises, tapmisega ähvardamises ning grupiviisilises relvaga röövimises.

Semjonovile mõistis kohus liitkaristuseks kolm aastat vangistust tingimisi kolme aastase katseajaga kriminaalhooldaja järelevalve all.

  • [EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat"
  • Isiku korstnajala külge aheldamise süüdistus ei leidnud maakohtus tõendamist | Eesti kohtud
  • Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil - Ravijuhend
  • Enteroviirus nakkus – suu-käe-jalatõbi | Terviseamet
  • Karistusseadustik – Riigi Teataja
  • Küsimus nr - Vastab spetsialist - paksuke.ee
  • Slash valu maksahaigus
  • TERVIS: Kuningate haigust pikalt kannatada pole võimalik - Teema - Saarte Hääl

Tarmo Veepalu mõisteti süüdi tapmisega ähvardamises ning grupiviisilises relvaga röövimises. Veepalule mõistis kohus karistuseks kolm aastat vangistust tingimisi kolme aastase katseajaga. Anatoli Zubov tunnistati süüdi tapmisega ähvardamises.

Enteroviirus 71-nakkus – suu-käe-jalatõbi

Karistuseks mõistis kohus Zubovile kuus kuud vangistust tingimisi kolme aastase katseajaga. Ardi Aleksandrovi mõistis kohus süüdi isikute grupis vägivallaga rahu ja avaliku korra rikkumises ning karistas teda rahalise karistusega summas eurot.

Valu suures suu hoidmisel

Süüdimõistetutelt mõisteti välja kriminaalmenetluse kulud ja rahuldati kannatanute tsiviilhagid. Kokku tuleb süüdimõistetutel tasuda üle euro.

TERVIS: Kuningate haigust pikalt kannatada pole võimalik

Kohtuotsus ei ole lõplik, kuna isikutel on õigus edasi kaevata kõrgema astme kohtusse. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb kohtule teatada seitsme päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest.

Kui selline teade tuleb, on motiveeritud kohtuotsus menetlusosalistele kättesaadav

Valu suures suu hoidmisel