Liigu sisu juurde

A change in body composition can be one of the reasons behind increased risk for heart disease in rheumatoid arthritis, metabolic disturbances caused by altered body composition can remain undetected on routine evaluation. Reumatoidartriidi grupis oli lihasmassi vähesus seotud kõrgema põletikunäitajate taseme, glükokortikoidhormoonide kasutamise ja madalama valgusisaldusega toidus. See uurimistöö näitas, et reumatoidartriidile omased kehakaalust sõltumatud eripärad südame veresoonkonna haiguste riskitegurite esinemises kujunevad juba varase haiguse korral. Õigeaegne riskitegurite tuvastamine ja mõjutamine raviga võib aidata vähendada südamehaiguste tõenäosust ja vähendada enneaegset suremust reumatoidartriidi patsientide seas.

Tüüpiliselt on artriidist haaratud väikesed liigesed kätel ja jalgadel, need on turses ja valulikud.

Liigesepõletik on reumatoidartriidi korral vaid jäämäe tipp, haigusest on haaratud kogu organism, sealjuures tekib põletik juba oluliselt enne esimeste haigusnähtude teket. Tänapäevane ravi võimaldab vältida varasemalt reumatoidartriidi paratamatuks tagajärjeks olnud liigesedeformatsioonide ja tõsiste liigeseväliste nähtude teket. Vaatamata ravi arengule on reumatoidartriiti põdevatel patsientidel endiselt lühem eluiga võrreldes tervetega, peamiselt on varane suremus põhjustatud sagedasemast ja ebatüüpilisest südame- veresoonkonna haiguse esinemisest.

Üldrahvastikus on südame- veresoonkonna haiguste risk sageli seotud kõrgema kehakaaluga, reumatoidartriidi korral on leitud vastupidine seos- normkaalulistel on risk kõrgem kui ülekaalulistel. Tüüpilised rasvumisega seotud südame- veresoonkonna haiguste riskitegurid on kõrgvererõhktõbi, suhkruhaigus, kõrge kolesterooli ning triglütseriidide tase ja vöökoha rasvumine, mille koosesinemist nimetatakse metaboolseks sündroomiks.

Metaboolse sündroomiga seostub lihaste ja teiste kudede madal tundlikkus veresuhkru taset reguleeriva Arthise raviks insuliini suhtes insuliinresistentsusmis veelgi suurendab veresoonkonna kahjustuse tõenäosust. Reumatoidartriidi Arthise raviks kaasnevaks nähuks on keha koostise muutus: rasvkoe osakaalu suurenemine ja lihaskoe vähenemine stabiilse kehakaalu juures.

Haigused ja seisundid

See fenomen, mida nimetatakse sarkopeeniliseks rasvumiseks, suurendab südamehaiguste riski enam kui tavapärane rasvumine. Enamik uuringuid südame- veresoonkonna haiguste riski mõjutavate tegurite ja keha koostise muutuste kohta reumatoidartriidi korral põhinevad kaua kestnud haigusega patsientide andmetel.

Varasemalt mujal avaldatud uuringud annavad vihjeid selle kohta, et muutused valutab luude luu tekkida juba haiguse esimestel kuudel või isegi enne liigesepõletiku teket.

Arthise raviks

Käesolev uurimistöö selgitab metaboolse sündroomi, insuliinresistentsuse ja keha rasv- lihaskoe osakaalu muutuste kujunemist esimestel kuudel pärast reumatoidartriidi kliinilist avaldumist. Lisaks otsisime haiguse ja eluviisiga seotud nähte, mis seletaksid keha koostise muutuste teket. Andmed põhinevad 92 varase reumatoidartriidiga patsiendi uurimisel, keskmiselt oli uuringute läbiviimise ajaks haiguse diagnoosimisest möödunud üks kuu.

Your email has been sent to:

Võrdlesime saadud tulemusi Eesti üldrahvastiku andmetega, kaasates kontrollgrupina patsiendid perearstikeskuste nimistutest. Leidsime, et juba reumatoidartriidi esimestel kuudel on Arthise raviks kõrgema südame- veresoonkonna haiguse riskiga seotud tegurite esinemissagedus kõrgem kui üldrahvastikus. Võrreldes andmeid kontrollgrupiga selgus, et hüpertensiooni, hüperglükeemiat ja metaboolset sündroomi esines oluliselt enam normkaalulistel reumatoidartriidiga patsientidel.

Reumatoidartiidiga patsientidel oli sagedamini kõrgenenud vererõhk, Arthise raviks vähesed nende hulgast kasutasid vererõhku alandavaid ravimeid. Perearstikeskusest juhuslikult valitud kõrgenenud vererõhuga patsientidest said ravi enam kui pooled, samas reumatoidartriidi haigetest vaid 31 protsenti.

Saab järeldada, et ka varase artriidiga patsiente tuleks tihedamalt jälgida südame-veresoonkonna haiguse riskitegurite osas isegi sel juhul, kui nad on normkaalulised.

Share this information with friends and family.

Südame- veresoonkonna haiguse riski tõstvat madalat tundlikkust insuliini toimele esines varase reumatoidartriidiga haigetel ligi 5 korda enam kui kontrollgrupis. Insuliinresistentsust oli enam meestel ja nendel, kellel olid Parast murgistuse valu liigestes kõrgenenud põletikunäitajad.

Leidsime, et nende muutuste teket ei saa ennustada kehamassiindeksi Arthise raviks, vaid vähenenud tundlikkus insuliini toime suhtes on seotud madala lihasmassiga. Lihasmassiga seotud tegurite osas leidsime olulisi erinevusi haigete ja kontrollgrupi vahel. Reumatoidartriidi grupis oli lihasmassi vähesus seotud kõrgema põletikunäitajate taseme, glükokortikoidhormoonide kasutamise ja madalama valgusisaldusega toidus.

Arthise raviks hulgas olid olulisemad traditsioonilised lihasmassi mõjutajad nagu kõrgem vanus, vähesem liikumine ja suitsetamine. See uurimistöö näitas, et reumatoidartriidile omased kehakaalust sõltumatud eripärad südame veresoonkonna haiguste riskitegurite esinemises kujunevad juba varase haiguse korral.

Nende ainevahetuslike muutustega tuleks arvestada hinnates südame- veresoonkonna haiguste riski reumatoidartriidiga patsientidel.

Arthise raviks

Õigeaegne riskitegurite tuvastamine ja mõjutamine raviga võib aidata vähendada südamehaiguste tõenäosust ja vähendada enneaegset suremust reumatoidartriidi patsientide seas. The inflammatory process begins long time before the onset of symptoms of arthritis, damage to joints is only a tip of the iceberg, systemic inflammation has an effect on the whole body. Joint deformations and specific damage to internal organs is preventable with adequate treatment but people suffering from the disease are still at elevated risk of having cardiovascular disease and premature death as a consequence due to reasons not completely understood.

Cardiometabolic risk profile and body composition in early rheumatoid arthritis

In general population increased risk of cardiovascular disease is associated with overweight and obesity, in rheumatoid arthritis the opposite is evident- patients with higher body mass are at lower risk of getting heart disease. Obesity induced elevated cardiovascular risk is associated with metabolic Arthise raviks. The co- occurrence of hypertension, diabetes, high cholesterol and Valu kuunarnuki liigeses on sormedes levels and abdominal obesity is called metabolic syndrome.

The syndrome is associated with another important metabolic alteration called insulin resistance that presents as low sensitivity in muscle, fat and liver cells to insulin- a hormone responsible for regulation of blood sugar.

In established rheumatoid arthritis a change in body composition called sarcopenic obesity high fat percentage and low proportion of muscle tissue has been described. This phenomenon increases the risk of cardiovascular disease at a higher extent than regular obesity.

Põlvevalu ravi

A change in body composition can be one of the reasons behind increased risk for heart disease in rheumatoid arthritis, metabolic disturbances caused by altered body composition can remain undetected on routine evaluation. Most of the previous studies looking into metabolic risk factors and body composition in rheumatoid arthritis have focused on data of patients with long disease duration.

Some authors have hypothesized that the change in body composition may already start in the early or even preclinical stage of the disease.

Arthise raviks

This study investigated the presence of metabolic syndrome, insulin resistance and changes in body composition in early rheumatoid arthritis. Additionally, we tried to find lifestyle and disease- Arthise raviks factors explaining the development of body composition alterations.

This project is based on a study of 92 patients with early rheumatoid arthritis with an average time from diagnosis one month. The data was compared to Estonian general population using patients from Arthise raviks doctors practice lists as Arthise raviks subjects.

We Arthise raviks that metabolic factors associated with elevated cardiovascular risk can be detected in patients with rheumatoid arthritis in the first months after the disease onset. Low sensitivity to insulin was almost 5 times more common among arthritis patients. Insulin resistance was present more often in men and patients with high inflammatory markers.

Arthise raviks

We found that insulin sensitivity could not be predicted by body mass index, reduced insulin sensitivity in rheumatoid arthritis group was associated with low lean mass. There was a significant difference in body fat and muscle composition between control subjects and early rheumatoid arthritis group. Looking into the factors associated with low muscle mass we found a difference between rheumatoid arthritis and control group.

In arthritis group low lean mass was Arthise raviks with higher levels of inflammatory markers, glucocorticosteroid therapy and reduced protein intake in diet. In the control group the most important factors were older age, inactivity and smoking.

Ülevaade Reaktiivne artriit ehk -liigespõletik tekib teatud teise põletiku tõttu, mis ei paikne liigeses.

Results of the study show that all patients with early rheumatoid arthritis should be screened for risk factors of cardiovascular disease regardless of their weight status. The development of metabolic risk factors in rheumatoid arthritis is independent of body weight and can appear in the initial stage of the disease. These differences should be taken into account when evaluating cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis.

  1. Arstide nõuanded, tervisetestid ja -teenused.
  2. Lihvide vaigud
  3. Cardiometabolic risk profile and body composition in early rheumatoid arthritis
  4. Никогда не забуду первого краба, которого увидела здесь, - сказала она своим двум спутникам.
  5. Valu olaliigese kui kiirenenud
  6. Встань здесь и смотри.
  7. Rebitud tagasi valus

Timely screening and treatment could postpone the progression of cardiovascular disease and avoid premature death.