Liigu sisu juurde

Õlu on all, vaht on peal. Paranda seda teksti. Elab meelsasti just jalgade kõwa sarwnaha soomuste all, mille tõttu need muutuwad paksudeks ja korba taolisteks, walgeks ja rabedaks ning hoiduwad jalast eemale. Joobnud lällutasid aina laiemalt. Ukraina pealinn on Kiiev. Poisid rähklevad kobaras maas, ühes puntras koos.

haiget jalgade harjatele

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad.

Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust.

Paranda seda teksti. Lubijalad teki» wad peamiselt siis, kui kanade jalad on alati mustad ja sõnnikused, kui kanad elutsewad loomalaudas.

haiget jalgade harjatele

On aga kanadel omaette ruum, mille põrandat puhastatakse sageli, siis tuleb lubijalgu ette õige Harwa, On kanadel jalad lubja haiged, tuleb arstimine ette wõtta wiibimata, sest haigus läheb edasi ka teistele. Haiguse tekitaja on wäike putukakene, palja silmaga nägematu derrnatoryctes rnutans.

haiget jalgade harjatele

Elab meelsasti just jalgade kõwa sarwnaha soomuste all, mille haiget jalgade harjatele need muutuwad paksudeks ja korba taolisteks, walgeks ja rabedaks ning hoiduwad jalast eemale. Haige kana jalg Geeli kaest valu jäme ja korbaline. Et nimetatud haigus tekitab kanget sügelust, nagu kõik nahahaigused, siis kratsiwad ja nokiwad kanad sügelewaid jalgu ja poetawad sedawiisi lubjakärnasid igale poole, kus nad teiste kanade jal.

haiget jalgade harjatele

Tihti tekiwad warwastele ja jalapõhja alla mu» hud, mis takistawad kanal käia. Mõnikord läheb haigus edasi ka harjale ja lõpustele, siis- on seda arstida juba raskem.

Haiguse arstimisel ei tule üksi piirduda haigete jalgadega, waid peab põhjaliku puhastuse ette wõtma ka kanalas, häwitades kõik haigusetekitajad pisikud-parasiidid.

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust. Paranda seda teksti.

Kanade jalad pestakse puhtaks sooja wse ja harjaga ning määritakse üleni rohelise seebiga; lastakse siis mõni tund ehk järgmise päewani seista ja pestakse uuesti; seda korratakse mitu korda. Sarnase korduma pesemise ja seebiga määrimise järele tulewad wigased soomused lahti ja neid wõib kerge waewaga sealt kõrtvaldada.

Määrimi'"t jatkatakse kolm-neli nädalat.

haiget jalgade harjatele

Wahetewahel tuleb jalgu jälle uuesti pesta sa määrida rohelise seebiga, et lõpulikult kaoksid korbad ja desinsitseeriw wedlik Pääseks mõjule. Kanade elamisruum tuleb puhastada põhjalikult Sõnnik ja praht kõrwaldatakse põrandalt.

Aime Jõgi Hantaviirus levib näriliste sülje, uriini ja rooja teel.

Haiget jalgade harjatele pühitakse üle kõma' luuaga, siis pritntakse lubjawee ja lüsooliga. Õrred, kontrollpesad, samuti ka uksed ja aknad pestakse Nsooliwoe ehk lambiõliga.

haiget jalgade harjatele

Puhastama peab piinliku hoolega, et iga pragu ja urgaS puutuks kokku desinfitseeriwa wedelikuga, wastasel korral tegutsewad haigusttekitajad parasiidid waibalt «dafi, ega ole kana jalgade arstimisest ükst mmgit kas».