Liigu sisu juurde

Kuigi amfetamiini tüüpi releaserid võivad teatud tingimustel vähendada DAT-i tihedust [25], ei vähendanud siin kasutatud amfetamiini säilitamise režiim oluliselt DAT-i tihedust, mõõdetuna DAT inhibiitori ligandiga WIN35, , mis viitab sellele, et kokaiini vähenenud mõju ei saa olla vähenenud kokaiini sidumissaidid. Samuti tellis Metsar selle tänavu jaanuarist märtsini kokkuleppel Mernis Sinijärvega viimase kodusele aadressile kolmel korral Hollandist ja Sloveeniast amfetamiini ja MDMAd. Uuringut on tulevikus kavas läbi viia igal aastal ja laieneda ka teistesse linnadesse. Kaks ICSS testkomponenti algasid 10 minutit pärast iga süstimist. Minipumba uuringute puhul võrreldi soolalahusega töödeldud ja amfetamiiniga ravitud rottide algtaseme DA ja 5-HT tasemeid õpilase t- testiga Welchi korrektsiooniga.

Eesti Tervise Arengu Instituudi TAI narkootikumide jääkide reoveeuuring näitas, et kõige levinumad narkootilised ained Tallinna piirkonnas on kanep, amfetamiin ja kokaiin.

Nädalapäevade vahelised erinevused tarvitamises tulid kõige enam esile MDMA, kokaiini ja legaalsetest uimastitest etanooli puhul — neid tarvitatakse kõige enam nädalavahetusel, millest võib järeldada, et teatud osa sellest tarvitatakse meelelahutusasutustes ja -üritustel. Siiski olid amfetamiini tarvitamise puhul nädalapäevade vahelised erinevused väiksemad kui kokaiini Valub puusaliigese MDMA puhul.

Eesti Tervise Arengu Instituudi TAI narkootikumide jääkide reoveeuuring näitas, et kõige levinumad narkootilised ained Tallinna piirkonnas on kanep, amfetamiin ja kokaiin. Nädalapäevade vahelised erinevused tarvitamises tulid kõige enam esile MDMA, kokaiini ja legaalsetest uimastitest etanooli puhul — neid tarvitatakse kõige enam nädalavahetusel, millest võib järeldada, et teatud osa sellest tarvitatakse meelelahutusasutustes ja -üritustel. Siiski olid amfetamiini tarvitamise puhul nädalapäevade vahelised erinevused väiksemad kui kokaiini ja MDMA puhul.

Kanepi kontsentratsioon oli sarnane kõikidel nädalapäevadel, mis ühelt poolt on tingitud kanepi tarvitamise laiemast levikust Eestis ning teisalt ka asjaolust, et kanepi puhul on THC COOH uriinist määratav Amfetamiini sailitamine aega.

Analüüsid võeti AS-i Tallinna Vesi reoveepuhastusjaama peapumplasse sisenevast reoveest Nii legaalsete kui illegaalsete uimastite jääkide sisalduse juures tuleb silmas pidada, et uuring hõlmab nii sellel perioodil kohalike Tallinna elanike kui ka sise- ja välisturistideuimastite tarvitamist.

Tallinnas paiknevad suured hotellid, ööelu- ja lõbustusasutused, mida külastavad lisaks välisturistidele ka Eesti teiste piirkondade elanikud. Reoveeuuringuid narkootikumide jääkide analüüsimiseks viiakse läbi rohkem kui 40 Euroopa linnas ja uuringu ülesehitusel lähtutakse SCORE võrgustiku väljatöötatud protokollist.

Tumeveebist amfetamiini ja LSDd tellinud noormehed lõpetasid trellide taga Lisatud MTA narkotalituse juhi kommentaar Andres Einmann Harju maakohus mõistis juuni lõpus kokkuleppemenetluses kaks noormeest süüdi amfetamiini ja LSD tellimises interneti vahendusel tumeveebist ja nende edasimüümises. Kohus mõistis mõlemale osaliselt reaalse vanglakaristuse.

Eesti reoveeproovide analüüsi teostas Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Kuigi metoodikal on teatud piirangud Amfetamiini sailitamine määramatuse faktor, on antud uuringu väärtus nii legaalsete kui illegaalsete uimastite puhul baasnäitajate fikseerimises.

Uuringut on tulevikus kavas läbi viia igal aastal ja laieneda ka teistesse linnadesse.

Auhind Abstraktne Amfetamiini säilitamine on kliiniliselt efektiivne, et vähendada monoamiini omastamise inhibiitori kokaiini tarbimist, kuid mitte monoamiini vabastaja metamfetamiini, ning selle efektiivsus teiste psühhostimulantide kuritarvitamise ravis ei ole teada. Samuti ei ole teada amfetamiini diferentseerumise efektiivsuse mehhanismid erinevate psühhostimulantide kuritarvitamise raviks.