Liigu sisu juurde

Lastevanemate koosolekutel tutvud lapse kooli, õpetaja ja teiste vanematega. Järgida tuleb huviharidusele ja -tegevusele kehtestatud piiranguid. HEV õppijate all, kes kindlasti peaksid saama jätkata kontakttegevustega, peetakse silmas tõhustatud ja eritoe otsusega lapsi. Kui pikk võib olla veebitund?

Viited Klassid Objekt-orienteeritud programmeerimises on kesksel kohal klassid. Klass on struktuur, mis sisaldab nii andmeid kui ka nendega seotud toiminguid. Vaatame näitena klassi Person, mille abil saame süsteemis esitada isikuid. Sellel klassil on kaks omadust - FirstName ja LastName, lisaks sellele toiming nimega Rename, mille Kui klassid saab muuta isiku nime.

WriteLine person.

Põhiharidus - InfoFinland

LastName ; person. Rename "Juhan", "Juurikas" ; Console.

Klassi funktsioone nimetatakse meetoditeks method ning need moodustavad klassi toimingute osa. Meetodites saame kasutada kõiki klassi osi, mida soovime.

Meestel on tohutu sooritusärevus. Meedia ja porno on loonud ühiskonnas on kuvandi, et kui sa oled õige mees, on sul kohe nipsust kõva, nii et jookse või läbi seina sellega. Selle mõju on kohutav! Kui mees usub, et tal peab hetkega ja kõige peale kõvaks minema ja naine ka ootab sama, tekib pinge ja ootus ning kukubki ära.

Klassid koosnevad järgmistest komponentidest: Klassi muutujad class variable, class field - klassi sees defineeritud muutujad, mida kasutatakse peamiselt klassi sisemiseks tööks ja mida teistele klassidele ei näidata. Omadused property - sarnased klassi muutujatele, kuid võivad sisaldada ka koodi kui klass peab oma muutujaid teistele klassidele näitama, siis selleks kasutame omadusi.

Koolitee alustamine

Meetodid method - klassiga seotud toimingud sarnased funktsioonidele, kuid toimetavad klassi piires ainult. Sündmused event - klassid võivad pakkuda teistele klassidele sündmuste "kuulamist" sündmustega tutvume aine raames hiljem.

Kui klassid, on uhised valud

Konstandid constant - konstandid on sarnased klassi muutujatele, kuid neil on alati kindel väärtus, mis ei muutu. Jäta meelde! Klassi muutujad, omadused, meetodid ja sündmused kannavad ühist nimetust class members. Hea eesti keelne vaste sellele terminile puudub. Klassi muutujad Klassi muutujad on sellised muutujad, mida saavad kasutada kõik antud klassi omadused ja meetodid. Enamasti klassi muutujaid klassist väljapoole ei Kui klassid, sest klassi ehitamise juures ei eeldata, et neid muutujaid klassi koosseisu mittekuuluv kood otse muuta saaks.

Vaatame näitena lihtsat loenduri klassi nimega SimpleCounter. Selle klassi abil on võimalik loendada kasutades Increase ja Decrease meetode. Decrease meetod kannab lisaks hoolt selle eest, et loenduri väärtus ei läheks nullist väiksemaks. Selles muutujas hoitakse loenduri käesolevat väärtust. Teised klassid ega loenduri klassi mittekuuluv kood sellele muutujale otse juurde ei pääse.

Kui pääseks, siis saaks nö. Increase ; counter. Increase ; Console. WriteLine counter. Decrease ; counter. Decrease ; Console. Omadused näevad koodis kasutamisel välja nagu klassi muutujad, kuid need võivad sisaldada ka koodi.

Teavet põhihariduse kohta soome keel rootsi keel inglise keel Kodu ja kooli vahelised teated Paljudes omavalitsustes edastab kool olulisi teateid veebipõhise keskkonna Wilma kaudu. Kool annab lapse vanematele keskkonna paroolid. Wilma kaudu saad lapse õpetajatega kontaktis olla ja saada teavet lapse õpingute, eksamite, puudumiste ning kooliürituste ja -vaheaegade kohta. Kui laps näiteks haiguse tõttu koolist puudub, teata sellest hommikul koolile Wilma kaudu. On oluline, et jälgiksid Wilmat regulaarselt.

Omadustel on Microsofti programmeerimise maailmas eriline koht. Neid kasutatakse nii töölaua- kui veebirakenduste juures ohtralt. Klassi muutujaid peetakse klassi privaatseks teemaks ja tavaliselt neid teistele klassidele ei näidata.

Omadused on uhised valud kahest komponendist: lugemine get ja omistamine set ; Neid komponente nimetatakse ka getter ja setter. Omadused, millel puudub omistamise osa, on mõeldud ainult lugemiseks read-only property. Sarnaselt võime defineerida ka selliseid omadusi, mida ei saa lugeda, kuid millele saab omistada. On uhised valud ainult omistatavate omaduste järgi on haruldane ja enamasti on tegemist erandlike tehniliste olukordadega.

Õppimine pärast põhikooli | Tartu linn

Omadustega parema tutvuse tegemiseks kirjutame Person-klassi selliselt ümber, et ees- ja perekonnanime omistamisel eemaldatakse nime ümbert tühikud. See on muutuja, milles hoitakse omadusele omistatud väärtust. Vaatame nüüd omadust, millel puudub omistamise osa ehk setter.

Info täiendatud: Õpetajate tugiliin Tööpäeviti kell vastavad koolipsühholoogid ja nõustajad. Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele ja noortele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras õppetööd toetada, samuti saab tuge noorte vaimse tervisega seotud teemadel: aadressil distantsope harno. Proovi andmine on hea võimalus aidata kaasa sellele, et eksamid saaksid toimuda võimalikult turvalises keskkonnas.

Person-klassile saame ühe sellise omaduse lisada näiteks isiku täisnime jaoks. Olgu Kui klassid omaduse nimeks FullName.

Omadused, mis tagastavad arvutatud väärtusi, ei vaja tavaliselt omistamise osa. Selliste omaduste kohta kasutatakse terminit read-only property. Automaatsed omadused Tähelepanelikul õpilasel tekkisk kindlasti juba küsimus: miks me mõnikord kirjutame omadused välja lühidalt ja miks me mõnikord kasutame eraldi muutujat omaduse väärtuse hoidmiseks?

Varasemates C versioonides olid ainult abimuutujaga omadused. Vaatame Person-klassi, kus on kolm omadust ja kasutusel on abimuutujad.

Kui klassid, on uhised valud

Need klassid kannavad endaga vähesel määral toiminguid ja loogikat, kui üldse. Kuid need klassid võivad sisaldada ohtralt omadusi. Siit tekkiski inseneridel idee - kui omadus midagi ei tee peale väärtuse tagastamise ja vastuvõtmise, siis miks mitte lasta kompilaatoril genereerida selline kood. Tulemuseks olid automaatsed omadused automatic property. Automaatne omadus tähendab seda, et eeltoodud koodi loob kompilaator automaatselt - meie ise peame ainult ütlema, millised omadused meil on.

Selle jaoks kasutame seda lühemat süntaksit. WriteLine person1. LastName ; Console. WriteLine person2. Meetodid Meetodid on klassi koosseisu kuuluvad funktsioonid. Add meetodil on parameetrid x ja y. Meetod tagastab täisarvu x ja y summa.

Sarnaselt töötab ka Dividekuid Kui klassid meetod kirjutab välja vea kui jagaja on 0. LogError meetodil on parameeter message, mis sisaldab ekraanile kirjutatavat veateadet. Tagastatavaks tüübiks on void, mis tähendab, et meetod väärtust ei tagasta. WriteLine calculator. Add 2, 3 ; Console. Write calculator. Erinema peavad need signatuuri parameetrite poolest.

Järgnevas näites on SimpleCalculator klassil kaks Add meetodi, mille erinevuseks on parameetrite arv. Kujutame ette, on uhised valud meil on klass, mis loeb uudisvooge ja me tahame teada kui on saabunud uus uudis. Üks võimalus oleks käia ja küsida selle klassi käest iga natukese aja tagant, et on midagi uut või ei. Kuid see tähendaks, et programm teeb rohkem tööd kui oleks hädavajalik - me peame ju hoidma üleval tsüklit, mis käib uudiste klassi käest küsimas.

Palju mugavam oleks niipidi, et uudiste klass ütleb meile ise kui uus uudis saabus. See on umbes nagu kana ja munaga.

Kui klassid, on uhised valud

Kui on muna vaja, siis me Kui klassid käi iga 10 minuti tagant kana uurimas. Kana tulistab ise munemissündmuse meile välja kaagutamise teel ja meie ülesanne on muna üles leida. Koodis võiks seda väljendada alltoodud kujul. Teeme klassi nimega Hen. Sellel on sündmus nimega EggReady ja meetod Startmis paneb kana iga kahe sekundi järelt munema.

Hen-klassi proovimiseks teeme Hen-tüüpi objekti ning omistame EggReady-sündmusele aktsiooni actionmis kirjutab ekraanile koos kellaajaga, et muna saabus.

Language switcher

Seejärel kutsume Start meetodi, mis paneb kana munema. Kõlab keeruliselt algul, kuid vaatame koodi.

  • Suurimad voodihirmud on kõigil meestel tegelikult ühised - paksuke.ee
  • Сперва от них были одни неприятности, но за последние несколько месяцев они сумели завоевать кое-какой авторитет.
  • Я сказала тебе, Элли, что для меня нет места в семье Майкла и Симоны.

Hurt harja Bubnovsky DateTime. ToLongTimeString ; Console. WriteLine ": Egg! Sleep ; EggReady. Klassi alguses on defineeritud delegaat delegate nimega NewEggDelegate.

Kui klassid, on uhised valud

Tagastatavaks väärtuseks on void ja parameetrid puuduvad. Delegaat on sündmuse definitsioon. Delegaat määra ära, millised Mazi liigeste vigastuse ajal on sündmusel ja millise väärtuse sündmus tagastab.

Parameetritega sündmusi vaatame järgmises peatükis. Järgmisel real on EggReady sündmuse enda definitsioon.

Klassid - OOP - Õppematerjalid - Gunnar Peipman

Pane tähele, et sündmuse tüübiks on NewEggDelegate ja sündmuse nimeks, mida mujal koodis näeme ja kasutame, on EggReady. Kui oleme loonud uue Hen-tüüpi objekti, siis omistame EggReady sündmusele tükikese koodi, mis annab ekraanil märku kui muna tuli.

Kui eeltoodud näide käivitada, siis saame tulemuseks sarnase väljundi: Egg! Parameetritega sündmused Eelmises näites oli meil munemise sündmus, kuid see poleks piisavalt informatiivne mitme kana korral kui me sooviks kasutada täpselt sama koodi kõikide munevate kanadega.

Järgnev kood kasutab Task-klassi, et panna kaks kana korraga munema.