Liigu sisu juurde

Teatud kasutusmustrid võivad põhjustada kaablite narmastumist või katki kulumist. Kaasasolev kaabel nagu iga teine metalli sisaldav kaabel võib muutuda hapraks, kui seda painutatakse korduvalt samast kohast. Alates 6. Rakenduse ekraanid ja kuvatav teave võivad muutuda.

Märjalt laadimine või varustuse kasutamine võib vigastada iPhone'i. Enne laadimist või Lightning-liidese külge varustuse ühendamist oodake vähemalt 5 tundi.

Riigikaitsekomisjon - Riigikogu

Jätke seade kuiva ja piisava ventilatsiooniga kohta. Kuivamist võib aidata kiirendada see, kui asetate seadme jahedat õhku puhuva ventilaatori ette Lightning-liidesega ventilaatori suunas. Ärge kuivatage iPhone'i välise soojusallikaga ning ärge sisestage Lightning-liidesesse võõrkehasid, nt vatitikku või pabertaskurätikut.

Liideste, portide ja nuppude kasutamine Ärge suruge kunagi pistikut jõuga porti või rakendage nupu suhtes liigset jõudu, sest see võib põhjustada vigastusi, mida seadme garantii ei kata. Kui pistik ja port ei liitu kergesti, siis nad tõenäoliselt ei sobi.

Põhinavigatsioon

Veenduge, et ees ei oleks takistusi, et pistik sobib pordiga ning et olete pistiku pordi suhtes õigesti paigutanud. Samuti võivad värvimuutust põhjustada mustus ja niiskus. Kui Lightning-kaabel või -liides lähevad kasutusel soojaks või iPhone ei lae või sünkrooni, siis lahutage see arvutist või toiteadapterist ning puhastage Lightning-liidest pehme, kuiva ja kuivaba riidelapiga. Ärge kasutage Lightning-liidese puhastamiseks vedelikke või puhastustooteid.

Teatud kasutusmustrid võivad põhjustada kaablite narmastumist või katki kulumist. Kaasasolev kaabel nagu iga teine metalli sisaldav kaabel võib muutuda hapraks, kui seda painutatakse korduvalt samast kohast.

Telefoni osalise kahjustumise korral varuosadelt kulumit ei arvestata. Näide 1: 4 kuud vana telefon kukub vette ja tema remont ei ole enam võimalik. Kindlustus hüvitab seadme vahetuse miinus omavastutus 50 EUR. Näide 2: 13 kuud vana telefon kukub maha ning ekraan puruneb.

Rakenduse Runspect kasutamine

Ekraani on võimalik vahetada. Aku Ärge üritage ise vahetada iPhone'i akut. Ebaõige vahetus või parandus võivad akut vigastada, põhjustada ülekuumenemist või põhjustada vigastusi. Aku jäätmekäitlusel või ümbertöötlemisel tuleb seda käidelda olmejäätmetest eraldi.

Kombineerimise põhimõte punkt- ja hajuheite piiramisel 1 Saasteainete pinnavette juhtimise reguleerimisel lähtutakse kombineeritud lähenemisviisist, mille kohaselt saasteainete pinnavette juhtimist välditakse või piiratakse nende tekkekohas keskkonnanõuete, sealhulgas parima keskkonnapraktika, parima võimaliku tehnika ja parimate olemasolevate meetodite rakendamise, keskkonna kvaliteedi piirväärtuste edaspidi kvaliteedi piirväärtus või kvaliteedi piirväärtused ning heite piirväärtuste kehtestamise ja rakendamise teel.

Ärge üritage akut põletada või kuumutada. Lisateavet akudega seotud hoolduse ja ümbertöötlemise kohta leiate Akude hoolduse ja ümbertöötlemise veebisaidilt. Tähelepanu hajumine iPhone'i kasutamine teatud tingimustel võib hajutada teie tähelepanu ning põhjustada ohtlikke olukordi näiteks vältige kõrvaklappide kasutamist jalgrattaga sõitmisel ja vältige autoga sõites tekstsõnumite sisestamist.

Järgige eeskirju, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete või kõrvaklappide kasutamist.

Uhine vigastuse ja paisutamine Olaliigendite vigastuste ravi

Navigeerimine Rakendus Maps sõltub andmeteenustest. Nimetatud andmeteenused võivad muutuda ning need ei pruugi olla kõikides riikides või piirkondades saadaval, mis võib põhjustada kaartide ja asukohapõhise teabe puudumise, ebatäpsuse või lünklikkuse. Võrrelge rakenduse Maps poolt pakutavat teavet ümbruskonnaga. Kasutage navigeerimisel tervet mõistust. Lahknevuste korral jälgige alati teetingimusi ning järgige liiklusmärkide ja -tähistusega antud juhiseid.

Osad Mapsi funktsioonid vajavad teenust Location Services. Laadimine Järgige iPhone'i laadimiseks järgmisi juhiseid.

Uhine vigastuse ja paisutamine Baskunkaki liigeste ravi

Ühendage iPhone toitepessa selle laadimiskaabli kaasas ja ühilduva Apple'i USB-toiteadapteri eraldi müügil abil. Teised adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ning nende kasutamine laadimiseks võib põhjustada surma või vigastuste ohu. Vigastatud kaablite või laadijate kasutamine või niiskes keskkonnas laadimine võib põhjustada tulekahju, elektrilööke, vigastusi või vigastada iPhone'i või muud vara.

Kui kasutate iPhone'i laadimiseks laadimiskaablit tootega kaasas või juhtmeta laadijat eraldi müügilsiis kontrollige, et selle USB-pistik oleks sisestatud korralikult ühilduvasse toiteadapterisse, enne kui ühendate adapteri seinapistikupesaga.

Kui kasutate juhtmevaba laadijat, siis eemaldage seadmelt metallümbrised ning ärge asetage laadijale metallist võõrkehasid näiteks võtmeid, münte, patareisid või ehteidsest need võivad muutuda soojaks või segada laadimist. Laadimiskaabel ja liides Vältige pikaajalist nahakontakti laadimiskaabli ja pistikuga, kui laadimiskaabel on ühendatud toiteallikaga, sest see võib põhjustada ebamugavust või vigastusi.

Peaksite vältima laadimiskaabli või pistiku peal istumist või nendel magamist.

Uhine vigastuse ja paisutamine Tabas spin haavandeid