Liigu sisu juurde

Kui kahtled, on alati õige küsida arstilt või apteekrilt. Seega ei saa kogu imendunud toimeaine jõuda meie üldisesse ehk tsentraalsesse vereringesse ja sealt edasi toimekohale.

Siiski, mõned ravimvormid nt salvid ja geelid, silmatilgad, inhaleeritavad aurud ja pulbrid jne või toimeained nt seedetrakti parasiitide ravis kasutatavad toimeained on tehtud aga selliselt, et need avaldaksid paikset ehk lokaalset toimet ning niisugusel juhul vereringesse toimeaine ei jõua. Kuna toimeaine manustatakse nendel juhtudel otse toimekohale või selle vahetusse lähedusse, siis ei ole toimeaine vereringesse jõudmine ka vajalik.

Lisaks võimaldab ravimite paikne manustamine sageli kasutada väiksemaid toimeaine annuseid ja vältida neid kõrvaltoimeid, mis süsteemse toime korral ilmneksid. Mida teeb toimeaine Sinu kehaga, ehk ravimite farmakodünaamika? Toimekohale sageli mõne retseptorini jõudes, hakkab toimeaine tegema seda, milleks ta on mõeldud. See, milliste mehhanismidega toimeaine täpselt Sinu keha mõjutab, võib olla väga erinev.

Mõned panevad käima Sinu kehas toimuvaid loomulikke protsesse nt kehast vee välja viimisel aktiveerivad neerude töödteised takistavad neid nt maohappe sekretsiooni takistamine. Aga on ka muid võimalusi. Kas kõigil toimivad ravimid ühtviisi? Manustamise kellaaegade leidmiseks tuleb arvestada, et ööpäevas on 24 tundi. Erinevad inimesed, lähtuvalt oma füüsilistest või haiguslikest erinevustest vajavad vahel erinevaid ravimi koguseid ja selle paneb paika arst.

Vahel ka nö katseeksitusmeetodil, sest alati ei pruugi see olla nii lihtne. Annuse suuruse valikuga käib kaasas ka manustamise sageduse valik: üks kord päevas, kaks korda päevas jne. See sõltub jällegi toimeaine iseloomust ja inimese füsioloogiast sh ka haigustest.

Seejuures tuleb arvestada, et kui ravimit on ette nähtud manustada 3 korda ööpäevas, siis tuleb manustamise kellaaegade leidmiseks arvestada, et ööpäevas on 24 tundi, mitte 12, 14 või 16 tundi ehk meie ärkveloleku aeg.

Seega, kui ravimit tuleb manustada 3 korda päevas, siis tuleks seda teha nt kellkell ja kell joonis 4. See tagab ravimi toime kogu ööpäeva jooksul. Lapse puhul tuleb enne ravimi manustamist alati veenduda, et seda ravimit tohib lastele manustada ning kontrollida, milline on Klopsates uhendite ravi ravimi kogus.

  1. Kasutusjuhend ja sisujuht Dokumendiregister on koostatud dokumendi liikide kaupa.
  2. Teadlased: koroonapandeemia suurendas antibiootikumide valet kasutamist | Arvamus | ERR

Kui Sul on vaja manustada ravimit lapsele, siis uuri alati järgi, kas seda ravimit üldse tohib lastele manustada ja milline on õige kogus, arvestades siis lapse vanust või suurust kehakaalu. Kui kahtled, on alati õige küsida arstilt või apteekrilt. Kuigi lapsed tunduvad justkui väikesed inimesed, siis ravimite maailmas see nii ei ole. Laste organism on oma ehituselt, koostiselt ja organite arengutasemelt täiskasvanutest erinev.

See tähendab, et lastel võivad need samad ADME protsessid toimuda keskmisest täiskasvanud inimesest oluliselt teisiti, mistõttu tuleb seda arvestada ka toimeaine annuse ja manustamissageduse valikul. Eakatel ja teatud haiguste korral võib olla toimeaine farmakokineetika ehk ADME protsessid muutunud ning ravimeid tuleb manustada teisiti. Ka eakatel ja teatud haiguste sageli näiteks neil, kelle neerud või maks enam korralikult ei tööta korral võib olla toimeaine farmakokineetika ehk ADME protsessid muutunud ning neid tuleb manustada teisiti.

Vahel vähendatakse ravimi kogust, vahel muudetakse manustamissagedust, vahel tuleb valida üldse mõni teine toimeaine. Samuti on väga oluline mõelda ravimite koguse või manustamisaegade muutmise vajadusele siis, kui Sa pead samaaegselt manustama mitmeid erinevaid ravimeid, sest nad kõik muudavad meie organismi talitlust ja neid samaaegselt manustades võime saada koostoimed, mis võivad vahel osutuda ohtlikuks. Raseduse ajal tuleb olla ravimite tarvitamisel eriti tähelepanelik, sest mõned toimeained võivad loodet kahjustada.

Raseduse korral tuleb arvestada, et Klopsates uhendite ravi, mida tarbib ema, võib jõuda ka looteni ja tema tervist ja arengut mõjutada. Seetõttu tuleb raseduse ajal olla ravimite tarvitamisel eriti tähelepanelik, sest mõned toimeained võivad loodet kahjustada. Kuidas saab ravimeid manustada? Millised on erinevad võimalused ravimite Sinu organismi viimiseks ehk manustamiseks? Toimeainete organismi viimiseks on palju võimalusi, sest ravimeid saab manustada erinevatesse kehapiirkondadesse, kasutades selleks erinevaid meetodeid ja ravimvorme joonis 1.

Samas ei saa kõiki toimeaineid igale poole manustada, sest nad ei suuda sealt imenduda või edasi toimekohale liikuda. See, milline manustamistee ja -viis valitakse, sõltub mitmetest asjaoludest. Nii ravimite väljatöötamisel, kui ka hilisemal kasutamisel on vaja teada manustamisteede ja -viiside eripärasid, sest sellest sõltub, kas see ravim annab oma oodatud toime või jääb see liiga nõrgaks või hoopis annab liiga tugeva toime, koos ebameeldivate kõrvaltoimetega.

Näiteks sellest, kas Sinu haigus on lühiajaline äge või pikaajaline krooniline. Pikaajaliste haiguste ravis kasutatakse eelistatult ravimite suukaudset manustamist, sest see on sageli lihtsaim ja odavaim võimalus. Samas ei saa näiteks diabeedihaigete veresuhkru kontrolli alla saamiseks kasutatavat insuliini suukaudselt manustada, Valu pohjused kateharjade liigestes see laguneks seedetraktis ära ja nii peavadki miljonid diabeetikud end igapäevaselt süstima.

Nagu eelnevast näitest välja tuli, siis sõltub manustamistee ja ravimvormi valik ka toimeaine omadustest ja stabiilsusest.

Kuigi ravimite manustamisviise on võimalik gruppidesse jagada mitmel moel, on üks sagedasemaid viisidest toodud joonisel 2. Klopsates uhendite ravi jagatakse enamus manustamisviise kahte gruppi: enteraalne ehk seedekulglasse manustamine ja parenteraalne ehk seedekulglaväliselt manustamine. Parenteraalne manustamine jaguneb omakorda lokaalseks ja süsteemseks manustamiseks, seejuures vahel on võimalik lokaalse manustamisega saada ka süsteemne ehk üldine toime. Mis on ravimi seedetrakti ehk enteraalne manustamine?

Ravimite seedetrakti joonis 1 manustamist kasutatakse eelkõige süsteemse üldise toime saavutamiseks. Pärast toimeaine vabanemist imendub see läbi seedetrakti limaskesta ning jõuab vereringesse.

Samuti on võimalik saavutada lokaalne toime ükskõik millises seedetrakti osas. Seedetrakti manustamise alla kuuluvad: suukaudne manustamine ravim manustatakse suhu ja neelatakse allasuhu manustamine ravim manustatakse suhu ja seda alla ei neelata ja ravimi manustamine pärakusse.

Järgnevalt on toodud oluline info seoses ravimi suukaudse manustamisega.

4. moodul: Ravimite manustamise põhimõtted

Kui soovid täpsemalt teada ravimite suhu ja pärakusse manustamise kohta, siis loe selle kohta lisamaterjalist. Mis on ravimi suukaudne manustamine ja kuidas ravimid sealt toimekohani jõuavad? Pärast neelamist jõuab toimeaine seedetrakti, kust saab hakata toimuma selle lahustumine ja imendumine. Ravimi suukaudne ehk peroraalne manustamine on kõige levinum ravimite manustamise viis. Manustamine ei vaja enamasti erilisi oskusi, sest Sa pead ravimi lihtsalt suhu panema ja alla neelama.

Selle tulemusena jõuab ravim Sinu seedetrakti, kus saab hakata toimuma toimeaine vabanemine, lahustumine ja imendumine. Toimeaine lahustumist ja imendumist mõjutavad nii toimeaine enda kui ka seedetrakti sisu nt seedeensüümid, maomahl, toit iseloom ja omadused. Pärast seedetraktist imendumist jõuavad toimeained vereringesse, mis esmalt läbib maksa, kus toimub metaboliseeruvate ainete Klopsates uhendite ravi lagundamine.

Alles seejärel liigub järele jäänud toimeaine üldisesse tsentraalsesse vereringesse ja sealt edasi toimekohale. Sinu seedetrakt sisaldab väga palju erinevaid ained soolhape, sapisoolad, ensüümid jnemis kõik võivad toimeainete imendumisele kaasa aidata või seda takistada joonis 2.

Selle mooduli eesmärgiks on anda Sulle ülevaade sellest, kuidas ravimeid manustada ja kuidas nende manustamise tulemusena saabub oodatud toime. Pärast mooduli läbimist tead Sa, millised on põhilised ravimite manustamise võimalused, mis juhtub ravimiga Sinu kehas pärast selle manustamist ja millest sõltub ravimi oodatud toime saabumise kiirus ja kestus.

Tegelikult imenduvad toimeained siiski peamiselt peensoolest. Seal ei pruugi kõikide toimeainete imendumiseks olla küll ideaalne keskkond, kuid seal on näiteks maoga võrreldes oluliselt suurem imendumispind ja pikem toimeainega kokkupuute aeg.

Kindlasti ei tohi Sa unustada söödud toidu mõju ravimite seedetraktist imendumisele. See võib sõltuvalt koostisest toimeaine imendumist jällegi, kas soodustada või takistada.

Seejuures võib mõju olla nii otsene, läbi võimalike reaktsioonide ja seostumiste, kui ka kaudsem, mõjutades seedetrakti liikuvust ehk motoorikat.

Söödud rasvarikas toit võib soodustada rasvlahustuvate ainete nt rasvlahustuvate vitamiinide imendumist, sest lahustunud toimeaine hulk seedetraktis suureneb. Samas võib piimas olev kaltsium vähendada mõningate ainete nt osade antibiootikumide imendumist, sest moodustab nendega komplekse. Mõningatel juhtudel aitab aga ravimite manustamine koos toiduga vähendada nende ärritavat toimet seedetraktile nt atsetüülsalitsüülhape manustamisel.

Toit mõjutab oluliselt ravimite imendumist: võib mõjutada imendunud toimeaine hulka, aga ennekõike imendumise ja toime saabumise kiirust. Lisaks seedetrakti sisule on üheks oluliseks toime saabumise kiirust mõjutavaks teguriks aeg, mille jooksul toimeaine Sinu maost edasi peensoolde liigub. Et enamik ravimeid imendub peamiselt või ainult peensooles, siis mida kauem viibib ravim Sinu maos, seda kauem läheb aega, et toimeaine saaks hakata imenduma ja selle järgselt toimet avaldama.

Peamisteks Arthroosi kefiir maos viibimise aega mõjutavateks teguriteks on ravimvormi ja ravimi osakeste suurus ning toit — nii selle hulk kui koostis. Mida väiksem on ravimvorm ja mida kiiremini ravimvorm väiksemateks tükkideks laguneb, seda kiiremini saab toimeaine maost edasi liikuda, jõuda imendumiskohta ning imenduda. Toit mõjub ravimite imendumiskiirusele enamasti pärssivalt, aeglustades ravimi maost edasi liikumist.

Täitunud mao korral pääsevad läbi mao alumise sulgurlihase vaid väga väikesed osakesed, mistõttu suurte ja aeglaselt lagunevate ravimvormide korral võib ravimi maost edasi liikumine olla viivitatud. Lisaks nimetatud teguritele on oluline teada ka seda, kuidas mõjutavad haigused ja teised manustatavad ravimid seedetrakti tingimusi, mis omakorda võivad mõjutada ravimite imendumist. Näiteks kõhulahtisuse korral või Klopsates uhendite ravi kiirendavate ravimite kasutamisel võib toimeainete imendumine oluliselt väheneda, sest toimeaine viibimise aeg seedetraktis on lühenenud.

Kasutusjuhend ja sisujuht

Kõhukinnisuse korral võib ilmneda jällegi vastupidine efekt. Oluliselt võivad ravimite imendumist mõjutada need haigused, mis põhjustavad seedetrakti imendumispinna kahjustust või vähenemist.

Sellisel juhul sõltub mõju suurus kahjustunud ala asukohast ja suurusest. Samuti sellest, kuidas mõjutab kahjustunud või eemaldatud osa seedetrakti keskkonda ja kas toimeaine imendumine toimub seedetrakti kahjustunud või eemaldatud osast või kogu seedetrakti ulatuses.

Milliseid ravimvorme ja Klopsates uhendite ravi suukaudselt manustatakse? Suukaudseks manustamiseks on disainitud palju erisuguseid ravimvorme: alustades lihtsatest lahustest kuni keerukate toimeainet modifitseeritult vabastavate ravimvormideni. Erinevate ravimvormide manustamisel on üks kindel põhimõte — Sa pead need alla neelama v.

Samas võib olla iga ravimvormi juures nüansse, mis määravad, kuidas ravim manustamiseks ette valmistatakse või kui kiiresti saabub ravimi manustamise järgselt selle toime ja kui kaua see kestab.

Tabletid ja kapslid tuleb enamasti neelata alla tervelt, juues peale umbes pool klaasi vett. Jalgade jala valu tabletid ja kapslid pead Sa enamasti neelama alla tervelt.

Soovitatav on peale juua 0,5—1 klaasi vett või mahla. Võimalusel joo alati vett, sest mahlade nt greip või jõhvikas korral on oht koostoimete tekkeks.

Kui Sa manustad ravimit koos vedelikuga, siis see kergendab neelamist ning aitab kaasa ravimi lagunemisele väiksemateks osadeks ja toimeaine lahustumisele Sinu seedetraktis. Samuti võiksid Sa ravimi neelamise ajal olla püstises või istuvas asendis, sest see aitab vältida tableti söögitorusse kinnijäämist, mis võib põhjustada limaskestade paikset ärritust, aga ennekõike põhjustab ebameeldivat tunnet nagu miski oleks kurku kinni jäänud.

Enterokattega ravimvorme võiksid võtta enne söömist tühja kõhuga, sest tühja kõhu korral liiguvad need ravimid kiiremini maost peensoolde, mille tulemusena saab hakata toimeaine vabanema maos vabanemist ei toimu.

Klopsates uhendite ravi ravimeid, mis on vedelas ravimvormis, tuleb Sul sageli enne vajaliku koguse mõõtmist loksutada. Kui manustad ravimit süstlaga suhu, tuleb süstla ots suunata põske, mitte neelu. Ravimite suukaudne manustamine on enamasti lihte, aga tuleb arvestada, et kõik ei ole võimelised ravimit neelama, sest lastel ei pruugi neelamisrefleks olla veel täielikult välja arenenud ning eakatel ja mõnede haiguste korral võib see olla halvenenud.

Nendel inimestel, kelle neelamisfunktsioon on häiritud või puudulik nt ka need, kes kasutavad toitmissondi või -stoomivõib ravimi suukaudne manustamine osutuda probleemseks. Mida teha siis, kui ei saa ravimit tervelt alla neelata?

Tahkeid suukaudseid ravimvorme, nagu tabletid ja kapslid, ei saa alati manustada neile, kellel on neelamine häiritud või raskendatud. Samas võib juhtuda, et alternatiiv puudub. Seega tuleb leida nende manustamiseks ohutuim võimalus, arvestades nii inimese kui ka ravimvormiga. Esimeses valikus on pulbrid, graanulid, lahustuvad või dispergeeruvad tabletid jt analoogsed ravimvormid, mille koostisainete osakeste või tervikuna ravimvormi suurus on väike või millest on võimalik valmistada lahus või suspensioon.

Ravimvormi lõhkumisega kas uhmris purustamisel või vees dispergeerimisel kaasnevad mitmed ohud. Nendega tuleb alati arvestada nt enterokatte lõhkumisel maohappele tundliku aine osaline imendumiseelne lagunemine ja need peavad jääma väiksemaks ohtudest, mis kaasnevad ravimi mittemanustamisega.

Seepärast ongi oluline, et kui Sina või Sinu tuttav ei saa ravimit õigesti manustada, sellest oma arsti või apteekriga rääkida, sest nemad oskavad kõige paremini öelda, mis on lubatud ja mis mitte. Klõpsa ja loe lisaks ravimite purustamise ja dispergeerimise põhimõtetest Ravimi purustamine on ravimi füüsiline jõuga lõhkumine, mille tulemusena tekib pulber, mida seejärel on võimalik segada veega, et tekitada hägune lahus ehk suspensioon. Seda on õige teha uhmris või kasutades tabletipurustajat.

Ravimi dispergeerimine on ravimi lagunemine väiksemateks osadeks vedeliku toimel see sama protsess toimub enamus ravimite korral Sinu seedetraktis.

  • Ola haigushaigus
  • Populaarne meditsiin, millel on kate liigeste valud
  • Linkedin Retseptiravimid Bayeri retseptiravimite üksus Pharmaceuticals tegeleb peamiselt kardioloogias, onkoloogias, günekoloogias, hematoloogias ja oftalmoloogias kasutatavate innovatiivsete ravimite uurimise, arendamise ja turustamisega.
  • Pohjus valu sorme
  • 4. moodul: Ravimite manustamise põhimõtted

Dispergeerimise tulemusena tekib suspensioon. Enne kui Sa hakkad ravimeid purustama või dispergeerima, tuleb kontrollida ravimitootja infot mis on toodud ravimi omaduste kokkuvõttes SPC ja pakendi infolehes PIL.

Kui sealt infot ei leita, siis tuleks konsulteerida apteekri või arstiga, sest kui tootja info puudub, on tegemist ravimi näidustusevälise kasutamisega nn off-label use ja seega on oht ravimi toime muutumisele või kadumisele. Enamasti lähtutakse järgmistest üldistest põhimõtetest: modifitseerimata ravimvomid katmata või polümeerkattega tabletid, kapslid — toimeaine vabanemine ravimvormist ei ole tehnoloogiliselt muudetud — kui tablett enne manustamist purustada või dispergeerida, siis suure tõenäosusega ei muutu ravimi toime niivõrd, et see mõjutaks ravitulemus; modifitseeritud nt toimeainet viivitatult või pikendatult vabastavad ravimvormid — toimeaine vabanemine ravimvormist on tehnoloogiliselt muudetud: kui ravim enne manustamist purustada, siis ravimi toime Valu kate karpimisel paindumisel, sest olenemata tootmistehnoloogiast, toimeaine vabanemine ravimvormist muutub ja sõltuvalt ravimvormist on oht saada toksilised kõrvaltoimed või toime kaob; mõningatel juhtudel võib enne ravimi manustamist kapsli avada kui kate on kapsli sees olevatel graanulitel või pelletitel või tableti dispergeerida Klopsates uhendite ravi kui kate ei ole tabletil, vaid tabletiks pressitud graanulitel või pelletitel.

Mis on ravimi suhu manustamine ja kuidas seda õigesti teha? Kui Sa pead ravimit suhu manustama, siis pead Sa selle panema kas keele alla keelealusi ehk sublingvaalne manustamine või põse vastu põske ehk bukaalne manustamine joonis 3. Nii on võimalik saavutada süsteemne nt stenokardia korral nitroglütseriini keele alla manustamine või lokaalne nt neelupõletike korral lokaalanesteetikumide või antimikroobsete ainete lokaalne manustamine toime. Ravimi suhu manustamisel tuleb arvestada, et need võivad suu limaskesta ärritada ja kahjustada.

Seetõttu tuleb pikemaajalisel ravimite suhu manustamisel ravimi manustamiskohta pidevalt muuta. Suhu manustatavaid ravimeid ei tohi alla neelata ega närida. Ravimi igapäevasel manustamisel tuleb limaskestade ärrituse vältimiseks ravimi manustamiskohta pidevalt muuta. Suhu manustatavaid ravimeid ei tohi alla neelata ega närida, sest sellisel juhul muutub nii toimeaine vabanemine kui ka Klopsates uhendite ravi ning sellest lähtuvalt võib muutuda ka toime või kaasnevad kõrvaltoimed.

Bayer: ravimid ja tervisetooted

Ka imemistablette kasutatakse peamiselt suuõõnes või neelus lokaalse toime saamiseks ning seetõttu tuleb neid kuni täieliku lahustumiseni suus hoida ning mitte alla neelata või närida.

Selleks, et vähendada sülje tekkimist, ei tohiks ravimi manustamise ajal rääkida ega ravimit keelega aktiivselt liigutada. Samuti ei tohi samal ajal ega vahetult pärast ravimi manustamist süüa või juua.

Mis on ravimi pärasoolde manustamine ja kuidas seda õigesti teha? Kui Sa pead ravimit pärasoolde ehk rektaalsel manustama, siis tuleb Sul ravim panna pärasoolde ehk anaalkanalisse joonis 4. Rektaalsel manustamisel toimivad ained kas paikselt nt hemorroidide korral kasutatavad ravimid, lahtistid või toimeaine imendumisel süsteemsesse vereringesse ka süsteemselt. Pärasoolde manustamine on lühiajalisel kasutamisel heaks alternatiiviks nendele, kes ei saa mingil põhjusel ravimit suu kaudu manustada, nt valuvaigisti manustamine oksendavale inimesele või väikelapsele.

Samas võib seda protseduuri pidada siiski pigem ebameeldivaks ning toimeaine võib imenduda küll kiiresti, kuid ebaühtlaselt. Mida tühjem on sool, seda kiirem ja täielikum on imendumine. Bayeri käsimüügiravimite üksuse ajalugu ulatub Täna on Bayer Consumer Health esindatud enam kui riigis. Divisjonil on 18 tootmisüksust ning 4 tootearenduskeskust Bayeri käsimüügiravimite ja tervisetoodete valikusse kuuluvad valuvaigistid ja palavikku alandavad ravimid, ninasprei, allergiavastane ravim, ravim südameveresoonkonna haiguste ennetamiseks, nahahooldustooted ja ravimid, silmahooldustoode, ravimid seedetrakti kaebuste leevendamiseks, seentest põhjustatud infektsioonide vastased ravimid, toidulisand ning vitamiinide ja mineraalainete komplekspreparaat.

Eestis on saadaval suur osa Bayeri ülemaailmselt tuntud käsimüügiravimeid ja teisi tervisetooteid. Pealegi puutub reovees suur hulk baktereid omavahel kokku ning see loob võimaluse resistentsuselementide levikuks. Kui Jaapani teadlased Kuid peagi saadi kinnitust, et bakterid on võimelised geene vahetama nii sama liigi piires kui ka väga erinevate liikide vahel.

Niisugust geenide vahetust nimetatakse horisontaalseks geeniülekandeks. Lõviosa resistentsuse levikust leiabki aset horisontaalse geeniülekande kaudu. Pandeemia tegelik mõju antimikroobsele resistentsusele Klopsates uhendite ravi aastate pärast COVID pandeemia avaldab AMR-i levikule pikaajalist mõju, mille tegelikku ulatust on keeruline ennustada. Ühest küljest võib pandeemia anda hoogu AMR-i levikule haiglates. Katkestused plaanilises ravis ja vaktsineerimises võivad samuti põhjustada antimikroobsete ainete ülemäärast kasutamist.

Samas pole välistatud, et mõnedes riikides hakkab resistentsuse määr reisipiirangute tõttu hoopis vähenema. Ka see võib võimendada AMR-i levikut. Nimelt on selgunud, et näiteks kloorheksidiini ja triklosaani sisaldavad desinfitseerimisvahendid võivad aidata kaasa resistentsete mikroobide tekkele. Seetõttu tuleks desinfitseerimisel eelistada etanoolil baseeruvaid vahendeid, kuna nendel puudub resistentsust suurendav mõju.

Tulevik on meie kätes Õnneks teadvustab inimkond üha rohkem antibiootikumide ülemäärase kasutamisega kaasnevaid riske. Juba on erinevates maailma osades käivitunud rida programme, mille eesmärk on tagada antibiootikumide mõistlik kasutamine. Tänaseks on Euroopa Liidus, USA-s ja veel mitmetes riikides keelatud antibiootikumide kasutamine kasvustimulaatoritena.

India Klopsates uhendite ravi on hakanud piirama keskkonda paiskuvate antibiootikumi jääkide Liigeste osteokondroos on. Norra lõhekasvatustes on antibiootikumide kasutamist olulisel määral vähendatud ja Tšiili kalakasvatused püüavad järgida norrakate eeskuju.

AMR-i leviku piiramiseks tuleb praeguse pandeemia ajal pöörata tähelepanu antibiootikumide jätkusuutlikule ja vastutustundlikule kasutamisele. Seetõttu on meditsiiniasutustele esitatud rida soovitusi, et ohjata antibiootikumide ebavajaliku kasutamist COVID patsientide ravil. Antibiootikume tuleks kasutada üksnes bakteriaalse nakkuse tunnuste ja sümptomite olemasolul. Antibiootikumid on nüüdisaegse meditsiini alustugi ja hetkel pole maailm kindlasti valmis ilma nendeta toime tulema.