Liigu sisu juurde

The domestic and industrial discharges from Lahore city have created undesirable water qualities during the low river flow season. Kahes uuringus pidid patsiendid oma suitsetamise staatust pärast jälgimisperioodi ise hindama.

Suitsetav patsient suunake spiromeetriale üksnes siis, kui tal esinevad KOK-ile viitavad sümptomid.

  • Koorivad liigesed too
  • Näidustused[ muuda muuda lähteteksti ] Yervoy on näidustatud kaugelearenenud mitteopereeritava või metastaatilise melanoomi raviks nimetatakse vahel ka elulõpu raviks eelnevalt ravi saanud täiskasvanud vähihaigetel.

Tõendusmaterjal pärineb üksikutest kuni mõõduka kvaliteediga kohortuuringutest ja madala kuni keskmise kvaliteediga juhuslikustatud kontrollitud uuringutest RCT. Sichletidise jt Kontrollrühma patsientidele KG ei tutvustatud spiromeetria tulemusi. Sama uuringu IG-osalejad vähendasid ka sigarettide arvu päevas 11,7 vs. Uuringusse kaasati ka KOK-i ja astma diagnoosiga patsiendid, mistõttu ei ole selle uuringu andmed otseselt ülekantavad skriininguga tuvastatud püsiobstruktsiooniga patsientidele.

Kahes uuringus pidid patsiendid oma suitsetamise staatust pärast jälgimisperioodi ise hindama. Nendes uuringutes ei leitud IG ja KG vahel erinevust või oli suitsetamisest loobunud uuritavate arv kontrollrühmas isegi suurem.

Ipilimumaab

Sippeli Võib öelda, et suitsetavate patsientide skriining püsiobstruktsiooni suhtes ja sellele järgnev nõustamine suitsetamisest loobumise suhtes ei mõjutanud suitsetamisest loobumise määra. Valepositiivse sõeluuringu tulemusega patsientide suunamisel spiromeetriale kaasneb oluline uuringute mahu ning sellega seotult aja- ja rahalise kulu tõus.

Definitsioonist lähtuvalt peavad KOK-i diagnoosimiseks patsiendil olema KOK-i sümptomid kerge püsiobstruktsiooni korral vähemalt üks sümptom ja sümptomid on ka KOK-i medikamentoosse ravi määramise aluseks.

Teadaolevalt puuduvad medikamentoosse ravi tõhusust hindavad uuringud, kuhu oleksid kaasatud Lomit toetab ravi pohjustab ravi need KOK-i patsiendid, kel on püsiobstruktsioon tuvastatud skriiningu käigus Niisiis ei saa hetkel teha järeldusi skriininguga tuvastatud asümptomaatiliste püsiobstruktsiooniga patsientide medikamentoosse ravi vajalikkuse ja tõhususe kohta. Mittemedikamentoossetest haiguse tekkeriski ja kulgu modifitseerivatest teguritest on suitsetamisest loobumine kõige olulisem.

Lomit toetab ravi pohjustab ravi

Seetõttu otsustas töörühm uurida, kuidas skriining ja skriininguga tuvastatud püsiobstruktsiooniga suitsetajate suitsetamisest loobumise lühinõustamine mõjutab loobumise määra. Uuringutes ei ole leitud seost spiromeetria teostamise ja sellele järgneva lühinõustamise ja suitsetamisest loobumise vahel.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus (RJ-J/42.1-2020)

Seetõttu otsustas töörühm, et kõiki suitsetavaid asümptomaatilisi patsiente ei ole vaja püsiobstruktsiooni avastamiseks skriiningspiromeetriale suunata.

Spiromeetriale peab suunama need suitsetavad patsiendid, kel esinevad KOK-ile viitavad sümptomid. KOK-i diagnostilised kriteeriumid spiromeetria alusel 4.

  • Petrova haigused liigeste
  • Water and sediment samples were collected from three lowly to highly polluted downstream sites Shahdera BSunder Cand Balloki D alongside the least polluted upstream site Siphon A during high and low river flow seasons.

KOK-i kahtlusega patsiendil tehke spiromeetria, spiromeetrial obstruktsiooni olemasolul tehke bronhodilataatortest. Tugev positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste 5.

Nõrk positiivne soovitus, madal tõendatuse aste 6. Praktiline soovitus Kasutage ainult standarditele vastavaid spiromeetreid.

SMASHY CITY CURES BAD HAIR DAY

Ko jt Milleri jt Liu jt Püsiobstruktsioon eri vanuserühmades van Dijki jt Leiti, et alates vanusest 50 k. Ka Milleri jt Seos kaasnevate kardiaalsete haigustega.

Lomit toetab ravi pohjustab ravi

Calverley jt Töörühma hinnangul sõltub spiromeetria tulemuste usaldusväärsus peamiselt uuringu tegija oskustest ja kogemustest uuringu teostamiseks ja patsiendi juhendamiseks. Seetõttu on enne oluline läbida spiromeetria teostamise koolitus. Töörühm koostas juhendi spiromeetria teostamiseks. Juhend peaks ühtlustama spirograafidele esitatavaid tehnilisi nõudeid ning uuringu tegemise metoodikat vt lisa 3.

Lomit toetab ravi pohjustab ravi