Liigu sisu juurde

Kuna tegemist on üksnes lisavõimalusega, soovitas töörühm lihaselõõgastit kasutada vaid lühiajaliselt. Friedmani jt uuring oli tegemist madala kvaliteediga tõendusmaterjal. Kuna uuring oli tõendusmaterjalina väga madala kvaliteediga, ei saa üksnes kõrvaltoimete puhul esinenud erinevuste olulisusele tuginedes ühe või teise ravivaliku eeliste kohta põhjapanevaid järeldusi teha.

See artikkel räägib eetika mõistest; psühholoogia mõiste kohta vaata artiklit Enese ja teise asümmeetria psühholoogia.

Sin valu

Mõiste võttis kasutusele Michael Slote Tavamoraali järgi on muude asjaolude võrdsuse korral moraalselt lubatud oma kasust loobuda ja soosida teisi, Sin valu mitte ümberpöördult; moraalselt lubatud loobuda hõlpsast oma kannatuse ärahoidmisest, kuid mitte hõlpsast teise kannatuse ärahoidmisest mõnikord kohustuslik ära hoida kellegi suuremat kannatust enda väiksema kannatuse hinnaga, kuid mitte ära hoida kellegi väiksemat kannatust enda suurema kannatuse hinnaga.

Seetõttu, kui enese ja teise asümmeetria on õigustatav kas moraaliintuitsiooniga või muul moelsunnib see teokonsekventsialismi modifitseerima.

Sin valu

Teisest küljest, teokonsekventsialism võib olla nii usutav, et see põhjendab tavamoraali revideerimist. Siis Sin valu nimetatud asju ka teistele teha, kui nad on sellega nõus.

Sin valu

Ent niisugune seletus ei ole piisav. Kui keegi irratsionaalselt palub mul teda tappa, siis on mul väär teda tappa, igatahes vääram kui irratsionaalselt ennast tappa, kuigi nõusoleku koha pealt vahet pole.

Sin valu

Võidakse öelda, et teise nõusolekut ei võeta nii tõsiselt või sõna-sõnalt kui enda oma, aga see on enese ja teise asümmeetria teisel kujul. Kui ma saan vältida kas enda pikaajalist valu või sinu lühiajalist valu, siis Sin valu olla mõlemad nõus, et minust oleks rumal vältida sinu valu; sa võid mitte nõustuda sellega, et ma võtan enda peale pikaajalise valu, et vältida sin lühiajalist valu, kuigi selles ei ole terve mõistuse seisukohast midagi moraalselt väära.

Ja kui ma võin vältida kas enda lühiajalist valu või sinu pikaajalist valu, siis on moraalselt õige, et ma Hand Falangi artriit viimast, ja eeldatavasti sa ei oleks nõus, et ma teeksin esimest, ja see oleks väär.

Sin valu

Nii et paistab, et õigsuse ja vääruse vaheline erinevus ei tule nõusolekust või mittenõusolekust.