Liigu sisu juurde

Käesoleva määruse §-de 2, 4 ja 6—8 alusel saadud andmed edastatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile riiklikus sõrmejälje registri ja riiklikus DNA-registris olevate andmetega võrdlemiseks või võrdlusuuringute tegemiseks. Pakendatud proove ei tohi paigutada kilekotti. VoiceOver kirjeldab ekraanil kuvatavat häälega, alates akutasemest kuni selleni, kes helistab või millise rakenduse peal on teie sõrm. Dokumenteerimine 1 Erilise tuvastusmeetme kohaldamine protokollitakse «Haldusmenetluse seaduse» §-s 18 sätestatud alusel ja korras käesolevas määruses sätestatud erisustega. Ühe sõrmega saab joonlauda nihutada üles-alla ja vasakule-paremale. Üksuse juhtimiseks nt nupud või lingid või teise üksuse juurde liikumiseks kasutage VoiceOveri liigutusi.

Määrus kehtestatakse « Politsei ja piirivalve seaduse » § lõike 5 alusel.

Valu olaosas

Üldsätted 1 Määrusega kehtestatakse kord isikusamasuse tuvastamiseks erilise tuvastusmeetmega. Juhul kui meetme kohaldamine eeldab eritingimusi või vahendeid, võib toimingu läbi viia mujal.

VoiceOver kirjeldab ekraanil kuvatavat häälega, alates akutasemest kuni selleni, kes helistab või millise rakenduse peal on teie sõrm. Samuti saate reguleerida rääkimise kiirust ning helikõrgust vastavalt oma vajadustele. Kui puudutate ekraani või lohistate oma sõrmega üle selle, siis VoiceOver loeb ette üksuse nime, millel teie sõrm on, k.

Eriomaseid oskusi, materjale või vahendeid nõudva tuvastusmeetme kohaldamisel kaasatakse toimingule vastavate eriteadmiste ja oskustega spetsialist. Sõrme- ja peopesajälje võtmine 1 Sõrme- ja peopesajälje võtmise all mõistetakse isikult tema mõlema käe sõrme- peopesa- ja kirjutaja-peopesa vajutusjälgede võtmist.

Isiku või tema kehaosa fotografeerimine või filmimine 1 Isiku fotografeerimise all mõistetakse temast isikukirjeldusfotode tegemist.

Uhise harja kasiravi haigus

Karp tuleb sulgeda selle vigastusteta avamist välistaval viisil. Karbile märgitakse isiku nimi ja isikukood ning proovide võtmise kuupäev.

SORME COSMETICS 2021 PRODUCT LAUNCH

Pakendatud proove ei tohi paigutada kilekotti. Muu välise kehalise tunnuse kindlakstegemine 1 Muu välise kehalise tunnuse kindlakstegemise all mõistetakse isiku läbivaatust, mille eesmärgiks on tuvastada PUHASTATUD POSTI SUHTES kehal iseloomulikke tunnuseid, mis võimaldaksid tema isikusamasust tuvastada.

Hambumuse ja hammastiku kindlakstegemine 1 Hambumuse ja hammastiku kindlakstegemise all mõistetakse hammaste järgi hambakaardi koostamist või hammastikust jäljendi tegemist.

Vähem Võimsad rakendused produktiivsuse, ühenduse ja turbe jaoks Hangi Microsoft Märkus. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi.

Hääleproovi salvestamine 1 Hääleproovi salvestamise all mõistetakse isiku kõne salvestamist. Kui võrreldava materjali puhul kasutati telefoni, siis tuleb ka hääleproov salvestada telefoni teel. Käekirjaproovi võtmine 1 Käekirjaproovi võtmise all mõistetakse isikult käekirja või allkirja eksperimentaalproovi võtmist.

Mida teha, kui lihased haiget ja uhist

Silmaiirisekujutise Sorme sorme tootlemine Silmaiirisekujutise kindlakstegemise all mõistetakse isiku silmaiirise skaneerimist. Jalatsijälje võtmine 1 Jalatsijälje võtmise all mõistetakse isiku kantava jalatsi tallamustri jäljendi võtmist.

Liigeste ravi Zabolotsky

Andmete võrdlemine Erilise tuvastusvahendiga saadud andmeid võrreldakse politsei andmekogus «infosüsteem POLIS» olevate andmetega. Käesoleva määruse §-de 2, 4 ja 6—8 alusel saadud andmed edastatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile riiklikus sõrmejälje registri ja riiklikus DNA-registris olevate andmetega võrdlemiseks või võrdlusuuringute tegemiseks.

Valu olaosas

Dokumenteerimine 1 Erilise tuvastusmeetme kohaldamine protokollitakse «Haldusmenetluse seaduse» §-s 18 sätestatud alusel ja korras käesolevas määruses sätestatud erisustega. Andmete säilitamine Käesoleva määruse alusel saadud andmeid säilitatakse kuni erilise tuvastusmeetme kohaldamise aluse ära langemiseni, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Bold polvede infektsioon

Määruse jõustumine Määrus jõustub 1.